Eurocon

Eurocon erbjuder ett brett utbud av tjänster inom alla ingenjörsdiscipliner. Dessa omfattar hela livscykeln för en investering hos våra kundgrupper, från förstudie till genomförandeprojekt och därefter underhåll.

Målsättning

Vår målsättning är att leverera rätt resurser och hög kompetens till våra kunder som står inför nybyggnad, ombyggnad eller expansion av en anläggning.

Vi använder oss av moderna projekteringsverktyg som säkerställer god kvalitet som möjliggör för oss att projektera i samma projektmiljö oavsett vilket kontor arbetet utförs från.

Eurocon består av tre bolag som erbjuder tekniska konsulttjänster:

Eurocon Engineering AB

pidab AB

KLT Konsult AB

De branscher vi är mest aktiva inom är skogsindustri, gruvindustri, installationsteknik, energi, kemi-,
livsmedels-, läkemedels och tillverkande industri.

Inom Eurocon finns även ett helägt dotterbolag som bedriver utveckling och försäljning av produkter och system med  marknadsområde i Sverige.

Eurocon SiteBase AB

De branscher vi är mest aktiva inom är skogsindustri, gruvindustri, installationsteknik, energi, kemi-, livsmedels-, läkemedels och tillverkande industri.

Nyheter