Kemi

›Kemi

Vi är kemibranschens mekaniker

Massanpassad kemi

Jakten på förnyelsebara råvaror gör kemisektorn het. Eurocon bidrar med sitt kunnande till kemiindustrins anläggningar. Vi är också en del i omställningen till framtidens biosamhälle där förnybar råvara ersätter fossila.

På Eurocon har vi lång erfarenhet av konstruktion och kalkyler inom kemiindustrin. Dessutom är vi riktigt bra på idéer och koncept som integrerar nya processer i befintliga massabruk. Vi följer teknikutvecklingen kring vedfiberns utvecklingsmöjligheter, deltar aktivt i nätverk och vässar vår kompetens för att kunna vara med på resan framåt. Via vårt delägande i MoRe Research får vi inblick i bygget av en pilotanläggning i Örnsköldsvik för framställning av kristallin nanocellulosa (CNC). Anläggningen är Europas första och ett stort steg för att senare, i stor skala, kunna utveckla CNC ur cellulosabaserat material. CNC är ett intressant material med användningsområden inom till exempel bygg, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser.

Framtidens kemi

Att massanpassa kemin till det nya biosamhället är en viktig del av både vår och Sveriges framtid.

”Vi är riktigt bra på idéer och koncept som integrerar nya processer i befintliga massabruk”

Vi är kemibranschens mekaniker. De träkemiska rötterna i Örnsköldsvik är omtalade. Den svenska kemiindustrins jakt på förnyelsebara råvaror tar oss tillbaka till framtiden.

> Läs mer


Vill du veta mer?

Johan Westman

Projektchef

Robert Bylin

Vice VD

Referenser Kemi