Kemi

›Kemi

Kemikalier och kemisk industri är nödvändiga för ett modernt fungerande samhälle.

Kemi

Kemi är den naturvetenskap som kartlägger materia, dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, samt de förändringar som materian genomgår vid kemiska reaktioner. Processkemi är ett av Eurocons kärnområden och tillsammans har vi i Euroconkoncernen en gedigen förståelse och erfarenhet av flertalet av de kemiska processer som tillämpas inom processindustrin.

Vår processkunskap är inte bara en förutsättning för en bra processdesign utan även för de robusta och tillförlitliga automationslösningar som vi tillhandahåller.

I alla reaktionsprocesser och i många andra kemiska processer sker energiutbyten. Vissa processer kräver relativt stora tillskott av termisk, mekanisk eller elektrisk energi, medan andra processer förutsätter att relativt stora energimängder kan transporteras bort genom effektiv och tillförlitlig kylning. Energiåtervinning blir allt viktigare vid konstruktionen av nya och miljömässigt hållbara processystem. Därför är även den energitekniska kompetens som Eurocon har viktig i vår strävan att åstadkomma och medverka till effektiva, optimala och hållbara processlösningar.

Väte kan vara både råvara, reduktionsmedel och energibärare i kemiska processer, och produktionen av fosilfri vätgas är en förutsättning för en hållbar framtid. Då väte används i förbrännings- och reduktionsprocesser bildas ingen koldioxid, vilket är en stor miljömässig fördel. Inom Eurocon har vi under 30 års tid medverkat då olika typer av produktionsanläggningar och distributionssystem för vätgas och syntesgas har projekterats, och vi vill vara med och bidra till en fosilfri och hållbar framtid.

Då tryckkärl och rörsystem till kemiska processanläggningar konstrueras behövs ofta speciellt korrosionståliga material. I vissa processer utsätts kärlen och rörsystemen också för höga tryck och temperaturer, och då sådana system ska konstrueras kommer Eurocons gedigna kunskap inom rörkonstruktion och materialkännedom väl till pass.

Processriskanalys, funktionssäkerhet, samt brand- och explosionsskydd är exempel på kompetensområden som oftast är helt avgörande för säkerheten då kemiska processanläggningar konstrueras eller modifieras. Eurocon har specialistkompetens inom alla dessa områden.

”Vi är riktigt bra på idéer och koncept som integrerar nya processer i befintliga massabruk”

 

> Läs mer


Vill du veta mer?

Per Forsbring

VD, pidab AB
+46 (0)70 675 66 40

Lars Axelsson

Vice VD, pidab AB

Johan Westman

Vice VD, projektchef och stf affärsenhetschef
+46 (0)76 767 58 13

Referenser Kemi