Valberedning 2019/20

Valberedning 2019/20

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 9 maj 2019 meddelas härmed att följande representanter för de största aktieägarna, samt styrelsens ordförande, valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

* Ronald Andersson, utsedd av valberedningen till dess ordförande
* Nordea Fonder, representerat av Erik Durhan
* Ulf Rask
* Christer Svanholm
* Richard Hellekant, styrelsens ordförande

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Ronald Andersson, valberedningens ordförande, senast den 26 februari 2020.

Tel: +46 70 571 91 62. E-post: ronald.andersson@eurocon.se