”Vi har bevisat att Eurocon kan utföra mycket stora uppdrag på tid och budget”

Projekt Helios på Östrand

”Vi har bevisat att Eurocon kan utföra mycket stora uppdrag på tid och budget”

Utbyggnaden av SCA:s Östrandsfabrik är ett av Sveriges största industriprojekt och Eurocons största åtagande genom tiderna. Cirka 300 000 arbetstimmar har våra konsulter lagt ner i ett antal olika delprojekt.

Johan Westman, projektledare och projekt-controller för Helios, vid Eurocon.

Din roll?
– Jag var tidigare chef för Eurocons Sundsvalls- och Härnösandskontor, men lämnade linjechefsjobbet när jag fick erbjudandet av SCA att leda ett av Helios delprojekt. Därtill har jag ansvarat för att hålla koll på ekonomi och uppföljning samt risk i Eurocons uppdrag i allmänhet och i våra fastprisåtaganden i synnerhet.

Vilka delar har Eurocon medverkat i?
– Vi har i princip varit med i alla delprojekt på ett eller annat sätt. De volymmässigt största uppdragen har vi haft inom el och automation. Vi har även haft ett stort åtagande avseende mek och rör. Förutom detta har vi bistått med process- och projektstöd i olika delprojekt.

Orsaken till att projektet levererat i tid och inom budget?
– Tydliga mål och en transparent organisation som snabbt synliggör och agerar på problem. Det har också funnits en vi-anda. Uppdragsgivaren har inte gjort någon skillnad på de egna anställda och konsulterna. Alla har behandlats lika, vilket jag tror är en del till framgången. Givetvis är också ett väl genomfört förprojektarbete en förutsättning för ett bra genomförande.

Utmaningar?
– En utmaning är att hantera kommunikation och informationsflödet. Projektet har genomförts i en molnbaserad projektplattform som Eurocon har varit delaktig i att utforma. Ett viktigt stöd genom hela projektet har varit SiteBase, Eurocons egen programvara, som strukturerar och effektiviserar projekteringen. Rörkonstruktion har skett i 3D-programvaror. Det kan även nämnas att befintliga delar har 3D-skannats av Eurocon innan projektstart.

Projekt Helios har också blivit en magnet för att locka nya medarbetare till Eurocon.
– Ja, vi har haft möjlighet att ta in nyutexaminerade ingenjörer i våra fastprisuppdrag och de har verkligen tagit för sig. Det är fantastiskt att se hur enskilda individer haft en enorm utveckling och hur utmaningarna i projektet fått våra medarbetare att växa. Jag vill påstå att i princip alla genomgår en personlig utvecklingsresa i ett så unikt projekt som Helios.

Vad har Helios betytt för Eurocon?
– Vi har ökat vårt strukturkapital i form av ökad kompetens men även utveckling av effektiva verktyg och metoder samt ökad projektmognad. Sist men inte mist har vi bevisat att Eurocon kan utföra mycket stora uppdrag på tid och budget!

Vad händer efter Helios?
– Den största vinsten kommer efter Helios. De erfarenheter som byggs upp under ett sånt här projekt kommer både vi och våra kunder att ha stor nytta av i framtida uppdrag. Det har vi redan märkt av. Jag själv arbetar till exempel nu redan med ett nytt förprojekt som kan bli ett jättestort uppdrag inom skogsindustrin.