Valberedning 2020/21

Valberedning 2020/21

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 25 juni 2020 meddelas härmed att följande representanter för de största aktieägarna, samt styrelsens ordförande, valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

* Ronald Andersson, utsedd av valberedningen till dess ordförande
* Nordea Fonder, representerat av Erik Durhan
* Ulf Rask
* Christer Svanholm
* Richard Hellekant, styrelsens ordförande

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Ronald Andersson, valberedningens ordförande, senast den 26 februari 2021.

Tel: +46 70 571 91 62. E-post: ronald.andersson@eurocon.se