Eurocon har erhållit uppdrag åt SCA i projekt Expansion Obbola

Eurocon har erhållit uppdrag åt SCA i projekt Expansion Obbola

I leveransen ingår delprojektledning samt projektering av el, instrument och automation för delprojekt RF3, ny returfiberlinje. Vi kommer även att bistå SCA:s projektorganisation med en delprojektledare inom el, instrument och automation för delprojekt PM2, ny pappersmaskin.

Genomförandeprojektet startas omgående och kommer att slutföras under 2023 och involvera fem till sju personer.

För mer information:

Mats Karlsson
Affärsenhetsansvarig Sundsvall-Härnösand
070-326 04 38

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019.