Eurocons dotterbolag KLT har meddelats en avsiktsförklaring

Eurocons dotterbolag KLT har meddelats en avsiktsförklaring

KLT Konsult AB har meddelats en avsiktsförklaring att Assemblin El AB fått i uppdrag att anlita KLT enligt förfrågan till projekt NYPS Västervik av Skanska AB/Region Kalmar Län. Projektet gäller el- och teleprojektering av fas 1 för nybyggnad av specialistpsykiatri i Västervik. Uppdraget startar omgående och är planerat att pågå till Q1 2022. KLT kommer att bemanna projektet med åtta till tolv medarbetare under perioden.

För mer information:

Peter Johansson, VD
076-767 58 01

Jörgen Lindström, VD KLT Konsult AB

070-665 50 42

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 9 december 2020.


Vill du veta mer?