Valberedning 2021/2022

Valberedning 2021/2022

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 16 juni 2021 meddelas härmed att följande representanter för de största aktieägarna, samt styrelsens ordförande, valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

* Nordea Fonder, representerat av Erik Durhan och utsedd av valberedningen till dess ordförande
* Christer Svanholm
* Ulf Rask
* Johan Westman
* Richard Hellekant, styrelsens ordförande

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Erik Durhan, valberedningens ordförande, senast den 25 februari 2022.

Tel: +46 72 728 17 10. E-post: erik.durhan@nordea.com

 


Vill du veta mer?

Richard Hellekant

Styrelseordförande