Sponsring

Eurocon-koncernen har många olika sponsringssamarbeten på de orter där vi verkar. Det ger oss möjlighet att synas i bra sammanhang utanför vår egentliga verksamhet. Syftet är också att få fler människor att bli nyfikna på Eurocon som arbetsplats och samarbetspartner.

För Eurocon är sponsring att likna vid en affärsöverenskommelse där det sker ett utbyte av pengar, tjänster och prestationer. Gåvor och välgörenhet är inte förenligt med sponsringsverksamhet.

Affärsmässighet

Företaget ägnar sig inte åt välgörenhet. Pengar betalas inte ut till motpart utan någon för Eurocon-koncernen intressant motprestation (se nedan)

Sponsringen är fördelad över vårt geografiska verksamhetsområde och väl balanserad mellan idrott, kultur och evenemang, gärna med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Vi sponsrar ej verksamheter med politiska eller religiösa undertoner.

Lokal förankring

Sponsringen skall huvudsakligen vara riktad till förmån för det geografiska område och boende där vi verkar.

Sponsringen ska kunna användas i marknadsföring samt vara varumärkesbyggande för företaget. Vi förordar lite till många hellre än mycket till få.

Sponsringen ska kännetecknas av affärsmässighet, lokal förankring, framåtsträvan och innehålla en väl avvägd motprestation.

Motprestationer

Sponsringsprojekt bör uppfylla något/några av följande krav:
• Eurocon-koncernen når ut med en tydlig och positiv profilering.
• Eurocon-koncernen erbjuds aktiviteter som kommer kunder och/eller personalen till godo.
• Sponsringsprojektet ger en positiv mediapublicitet där Eurocon-koncernens engagemang, profil och budskap framträder tydligt. Gärna exklusivt.

Sponsringsavtal skrivs alltid.

Söker du sponsor?
Här kan du ladda ner vår sponsoransökan>. Skicka den ifyllda ansökan som PDF till sponsring@eurocon.se eller via post till:

Eurocon Engineering AB
Box 279
891 268 Örnsköldsvik