Rejlers påkallar tvångsinlösen och Eurocon Consulting ansöker om avnotering

Rejlers påkallar tvångsinlösen och Eurocon Consulting ansöker om avnotering

Rejlers Sverige AB (”Rejlers”) som efter slutförandet av det offentliga uppköpserbjudandet innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Eurocon Consulting AB (publ) (”Eurocon”), har idag påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Eurocon.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Eurocon beslutat om att ansöka om avnotering av Eurocons aktie från Spotlight Stock Market. Sista dag för handel i aktien kommer att meddelas efter att Eurocon har lämnat in ansökan och fått besked från Spotlight Stock Market.

För mer information:

Richard Hellekant, styrelseordförande, +46 705 14 16 64
Robert Bylin, VD, +46 (0)70 545 66 55