Eurocons Historia

Eurocons huvudkontor ligger på klassisk industrimark i Alfredshem utanför Örnsköldsvik. Allt eftersom verksamheten har vuxit har vi tagit över fler våningar och huserar numera i hela den klassiska Muttern, en tiovåningsbyggnad som är ett känt landmärke ända sedan MoDo-tiden.

Eurocon fyllde 30 år 2020 och kan sedan starten visa upp en obruten rad av år med tillväxt och har dessutom vuxit med lönsamhet. Verksamheten har vuxit från de sju medarbetare som grundade Eurocon till dagens cirka 285 och vi har i dag verksamhet både nationellt och internationellt.

Tillväxten har både skett organiskt och genom förvärv där Automation West (2013), KLT Konsult (2017) och pidab (2018) tillhör de större. Förvärven har, tillsammans med en strategi att öppna nya kontor, gjort att vi idag finns representerade över hela landet.

I takt med att vi har vuxit har vi också adderat nya branscher och ny specialistkompetens till vår organisation. Det som började med konsultverksamhet till skogsindustrin har breddats till nya branscher inom process- och tillverkningsindustri, infrastruktur och informationssystem inom en rad branscher.

Den 3 april 2023 blev Eurocon ett dotterbolag till Rejlers Sverige AB. Eurocon behåller sitt varumärke och ingår i divisionen Industry.

1990 Eurocon bildas i Örnsköldsvik av sju ingenjörer och entreprenörer från MoDo Chemetics.

1994 Eurocon anställer personal och får stora uppdrag i Kanada och Spanien

1995 Dotterbolaget Eurocon Enginering AB bildas

1996 Dotterbolaget Eurocon Automation AB bildas.

2000 Kontoret flyttar och etablerar sig i den klassiska kontorsfastigheten, sk Muttern,  i Örnsköldsvik.

2001 MoRe Research AB bildas med Eurocon som delägare. Övriga ägare är Kempestiftelsen, Metsä Board och Domsjö fabriker AB.  Syfte: Forskning och utveckling av produkter och processer inom skogsindustrin. Samarbetet har vuxit genom åren.

2007 Noteras publikt på Aktietorget. Med ambition att på sikt introducera Eurocon på en reglerad marknadsplats.

2008 Öppnar kontor i Sundsvall. 

2009 Öppnar kontor i Kiruna.

2010 Programvaran och produkten MOPS (Mill information and optimization system) blir stommen i bolaget Eurocon Mopssys AB med huvudkontor i Örnsköldsvik. Eurocon äger 30 procent.

2012 Öppnar kontor i Stockholm. Öppnar kontor i Härnösand (förvärv av Hydlings Ingenjörsbyrå AB), med 7 medarbetare. Eurocon vinnare av priset som Årets tillväxtföretag i Västernorrland. Juryns motivering: Företaget har sedan starten hela tiden expanderat och visat prov på en mycket målmedveten tillväxtstrategi. Med specialistkunnande, en kompetent ledning och en god känsla för kundernas behov har bolaget visat prov på en unik vilja, framtidstro och förmåga att växa med lönsamhet i traditionella branscher både nationellt och internationellt”.

2013 Öppnar kontor i Göteborg (förvärv av Automation West AB), idag med 6 medarbetare. Syfte: Öppna upp för nya kunder i södra Sverige och nya branscher som till exempel verkstad, livsmedel och läkemedel som alla är beroende av automationslösningar.

2015 Kontor i sju städer. Nästan 200 medarbetare. Uppdrag i flera världsdelar. Får den hittills största ordern gällande om- och tillbyggnaden av Östrands massafabrik. Projektet i sig är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna.

2017 Kontor i elva städer. Nästan 213 medarbetare. Vårt största uppdrag rullar, om- och tillbyggnaden av Östrands massafabrik. Projektet Helios. Förvärv av KLT Konsult AB

2018 Kontor i elva städer. 235 medarbetare. Vårt största uppdrag rullar, om- och tillbyggnaden av Östrands massafabrik. Projektet Helios. Vi avyttrar ägandet i MopsSys AB.

2019 Kontor i 15 städer. Nästan 260 medarbetare. Förvärv av pidab AB med 24 medarbetare i Göteborg. Avyttrar en stor del av ägandet i MoRe Research AB. Öppnar kontor i Karlstad, Gävle, Umeå och Luleå.

2020 Eurocon firar 30 år!

2021 Eurocon Sydväst AB startas upp i Göteborg.

2023 Eurocon blir ett dotterbolag till Rejlers Sverige AB. Eurocon behåller sitt varumärke och ingår i divisionen Industry från och med den 3 april.