Nytt uppdrag till Indien via dotterbolaget pidab AB

Nytt uppdrag till Indien via dotterbolaget pidab AB

Eurocons dotterbolag pidab AB har genom sin partner Industri Teknik Bengt Fridh AB erhållit en order på styrsystemshårdvara, komplett styrsystem samt med pidab typgodkända brännarblock. I ordern ingår även konfigurering av de 30 brännarna för pelletsugnen, samt kommunikation till överordnat styrsystem.

Komplett system skall levereras i september 2019 till slutkunden TATA steel i Indien, via Metso.

Detta arbete kommer att ge sysselsättning för ca 2-3 personer under ca sju månader för pidab AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019.

Peter Johansson, VD