Rejlers Sverige AB fullföljer det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) och förlänger acceptperioden 

Rejlers Sverige AB fullföljer det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) och förlänger acceptperioden 

Den 20 februari 2023 offentliggjorde Rejlers Sverige AB ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Eurocon Consulting AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Eurocon till Rejlers. En erbjudandehandling avseende erbjudandet offentliggjordes den 22 februari 2023.

Den 10 mars meddelade Rejlers att konkurrensgodkännande för förvärvet av Eurocon erhållits från Konkurrensverket. Vid utgången av den initiala acceptperioden den 3 april 2023 visar preliminära resultat att aktier som lämnats in i erbjudandet uppgick till cirka 96,0 procent av aktierna och rösterna i Eurocon.

Rejlers fullföljer nu erbjudandet och förlänger acceptperioden till den 14 april 2023 för att ge kvarvarande aktieägare ytterligare möjlighet att acceptera erbjudandet.

Läs hela pressmeddelandet på Rejlers hemsida.