Verkstad

›Verkstad

Att vara autofokuserade är för oss att greppa kundens hela behov.

Autofokuserade konceptlösningar

Robotteknik och AI, artificiell intelligens, tar verkstadsindustrin in i framtiden. Eurocon är med på resan och levererar hela konceptlösningar för nya tillverkningslinjer, integrerar nya processer, effektiviserar och automatiserar befintliga maskiner.

Snabbt, rätt och effektivt. I vår automatiserade värld hänger det på tusendelen av en millimeter för att få störningsfri drift. På Eurocon har vi djup kunskap i konstruktionslösningar och programmering för branscher som livsmedel, sjukvård, läkemedel och miljöteknik. 

Snabbt, rätt och effektivt

I vår automatiserade värld hänger det på tusendelen av en millimeter för att få störningsfri drift. Att vara autofokuserade är för oss att greppa kundens hela behov.

Levererar hela konceptlösningar
Eurocon levererar hela konceptlösningar för kunder som ska ta fram en ny produkt, bygga ett nytt processteg eller bygga om en befintlig maskin. Vi är med på hela resan, från diskussion och brainstorm till färdig produkt.

 

 

 

”Vi är med på hela resan, från diskussion och brainstorm till färdig produkt.”

Robin Bergman inspekterar den nya, automatiserade lackeringsroboten.

När Elkapsling byggde en ny lackeringslinje, den enskilt största investeringen i företagets historia, gav man Eurocon i uppdrag att stå för projektledning. – Den investeringen hade vi igen redan i upphandlingsskedet, berättar VD Jakob Sandwall.

> läs mer

 

 


Vill du veta mer?

Mats Karlsson

Affärsenhetschef Sundsvall/ Härnösand/Gävle
+46 (0)70 326 04 38

Kompetensområden Verkstad