Eurocon har erhållit uppdrag av SCA i projekt CTMP Ortviken 

Eurocon har erhållit uppdrag av SCA i projekt CTMP Ortviken 

I vårt åtagande ingår ledning och projektering av el, instrument och automation avseende nya CTMP-fabriken vid Ortviken.
Uppdraget startas omgående och kommer att slutföras under 2023 och involvera 10 till 15 ingenjörer.

SCA investerar i en ny CTMP-anläggning för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa vid Ortviken. Förväntad produktionsstart i den nya anläggningen är början av år 2023. SCA har idag en kapacitet på 100 000 ton CTMP-massa vid Östrands massafabrik. Denna produktion kommer att upphöra när den nya anläggningen tas i drift.

För mer information:

Peter Johansson, VD
076-767 58 01

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocon Consulting AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020.

 


Vill du veta mer?