Eurocon har fått projekteringsuppdrag för Cinis Fertilizer

Eurocon har fått projekteringsuppdrag för Cinis Fertilizer

Cinis Fertilizer kommer att producera miljövänligt mineralgödsel i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik. Med sin patenterade produktionsprocess används restprodukter från andra industrier; aska från pappersmassabruk och restsalter från tillverkningen av elbilsbatterier. Produktionsprocessen drivs av fossilfri el, återvinner allt vatten, och har designats för att inte bidra till utsläpp eller föroreningar.

I Eurocons åtagande ingår projektering av el, instrument och styrautomation, mek/anläggningskonstruktion, HVAC samt processtöd.Uppdraget startas omgående och kommer att sysselsätta 10-15 av våra medarbetare fram till slutförandet under 2024. Anläggningen i Köpmanholmen är den första anläggningen som Cinis Fertilizer sätter upp och man har även planer på att bygga ytterligare en anläggning med råvara från Northvolts batterifabrik i Skellefteå.

Detta projekt är ytterligare ett erkännande av Eurocons kompetens och engagemang inom den gröna hållbarhetsutvecklingen som sker inom industrin idag.

För mer information:

Robert Bylin
Vice VD

070-545 66 55
robert.bylin@eurocon.se