Eurocon Consulting ansökan om avnotering godkänd – sista dag för handel blir den 28 april 2023

Eurocon Consulting ansökan om avnotering godkänd - sista dag för handel blir den 28 april 2023

Eurocon Consulting AB (publ) (”Eurocon”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Eurocons aktie från Spotlight Stock Market med anledning av att Rejlers Sverige AB innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Eurocon.

Spotlight Stock Market har godkänt Eurocons ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel ska vara den 28 april 2023.


För mer information, vänligen kontakta:

Richard Hellekant, styrelseordförande, +46 705 14 16 64
Robert Bylin, VD, +46 (0)70 545 66 55