Invigning av SCA:s nya anläggning i Obbola

Invigning av SCA:s nya anläggning i Obbola utanför Umeå.

Invigning av SCA:s nya anläggning i Obbola

SCA har invigt sin nya anläggning i Obbola utanför Umeå. Det innebär att bruket nu har världens största maskin för kraftliner och dessutom en av världens största singellinjer för returfiber och med det en väsentligt ökad kapacitet att producera klimatsmart förpackningsmaterial.

Kapaciteten ökar från 450 000 ton till 725 000 ton. Som en del av projektet som inneburit en investering på cirka 7,5 miljarder kronor ingår även en helt ny mesaugn samt flaskhalsinvesteringar i fiberlinjen, sodapannan samt vattenrening. Returfiberlinjen gör det möjligt att processa 1 700 ton återvunnen fiber varje dygn och mesaugnen medför att biobränslen kan användas i stället för olja. Detta reducerar oljeanvändningen med 8 000 kubikmeter per år och 20 000 tons besparing i utsläpp av fossil koldioxid.

Vi är stolta över att Eurocon har varit med och bidragit med expertis och resurser under både förprojekt och genomförandet. Vi har bland annat bistått med projektledning, montage- och utcheckningsledning samt stöd avseende projekt- och projekteringsverktyg samt migrera leverantörsdata. Därtill har vi utfört projektering inom mek- och rör, el- och automation samt HVAC. Detta i huvudsak för den nya returfiberlinjen men även delvis för den nya pappersmaskinen, mesaugnen och vattenreningen.

Invigningen innehöll bland annat tal av SCA:s koncernchef Ulf Larsson och en invigningsceremoni med Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson. Invigningen avslutades med middag och underhållning i Umeå.

Gäster från Eurocon/Rejlers var koncernchef och VD Viktor Svensson, styrelseledamot Peter Johansson, projektchef Johan Westman och affärsområdesschef Övik/Umeå Lars Arnerlöf.


Läs gärna mer om projektet från en tidigare artikel här.