Skog

›Skog

Skogsindustrin är vårt hjärta. För oss är det ren biologik att ligga i framkant när det gäller det allra senaste kring skogens råvaror och produktion.

 

Framtiden är fiberrik

Inför varje ny epok har vi oroats för att den alldeles ska ta slut – skogen. Men nu står den här igen och aspirerar på huvudrollen i det nya biosamhället. I visionen om det nya biosamhället är bioraffinaderierna de goda, gröna jättarna. Man matar in ved och andra växtdelar på ena sidan och ut, på den andra sidan, kommer mat, mediciner, drivmedel och textilier.

Skogsindustrin är en vital del av svenskt näringsliv och en bransch som genomgår stora investeringar och förändringar. Eurocon är din partner som effektiviserar och utvecklar processerna kring skogens råvaror och produktion.

Skogens biologik

Våra ingenjörer har rötterna i myllan och huvudena på skaft. Skogsindustrin är vårt hjärta. För oss är det ren biologik att ligga i framkant när det gäller det allra senaste kring skogens råvaror och produktion

I en tid när branscherna allt mer överlappar varandra blir bredden i vårt erbjudande allt viktigare. Vi har en rad olika specialistkompetenser bland våra medarbetare och en flexibel organisation där vi kan involvera resurser från olika kontor och med rätta kompetenser säkerställa kvaliteten i våra uppdrag.

Vi på Eurocon är med och effektiviserar, säkrar och optimerar processerna. Skogsindustrin är vårt hjärta och vi ligger i framkant när det gäller det allra senaste kring förädling av skogens råvaror och produktion.

 

Östrands massafabrik. Fotograf Torbjörn Bergkvist.

Projekt Helios vid Östrands massafabrik är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna. Östrand fördubblade sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och har därmed den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Investeringskostnad ca 7,8 miljarder kronor.

> Läs mer om SCA Östrand, projekt Helios


Vill du veta mer?

Johan Westman

Vice VD, projektchef och stf affärsenhetschef
+46 (0)76 767 58 13

Referenser Skog