Aktuella utbildningar – ATEX och Ex i

Aktuella utbildningar – ATEX och Ex i

Genom vårt dotterbolag pidab erbjuder vi:

Utbildning i ATEX Installationer i riskområde med explosiv atmosfär.

23-24 november 2021
En utbildning för dig
 som projekterar, installerar, kontrollerar eller underhåller elektrisk och/eller mekanisk utrustning för explosiv gas- eller dammatmosfär.

 

Utbildning i Ex i Egensäkra system

25 november 2021
En utbildning för dig 
som väljer, projekterar, utvärderar, dokumenterar, installerar, kontrollerar eller underhåller egensäkra system.

Mer information och anmälan Utbildningar-pidab
Kontakta oss så berättar vi mer om utbildningarna. Tel: 031 – 334 26 00 eller kurs@pidab.com

 


Vill du veta mer?

Per Forsbring

VD, pidab AB
+46 (0)70 675 66 40

Fler nyheter