Branscher

Vi har en rad olika specialistkompetenser bland våra medarbetare. I en tid när branscherna allt mer överlappar varandra blir bredden i vårt erbjudande allt viktigare. En flexibel organisation där vi kan involvera resurser från olika kontor och med olika kompetens säkerställer kvaliteten i våra uppdrag.