IT

›IT

Säkerställer säkerhet och skapar effektivitet i arbetsflöden. Hela fabriken i mobilen.

Stabila IT-lösningar

Automation och IoT, Internet of Things, är vardag sedan många år för oss på Eurocon. Med vårt teknikkunnande bidrar vi med stabila IT-lösningar med hjälp av verktyg som säkerställer säkerhet och skapar effektiva arbetsflöden i projekt eller en anläggning.

SiteBase + Eurocon

Genom att kombinera SiteBase® med konsultverksamheten kan Eurocon erbjuda en totallösning för maximal effektivitet, programvara, tjänster, utbildning och support på ett och samma ställe.

SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system. Nu kan i princip all information om en fabrik eller anläggning läsas direkt i mobilen eller surfplattan så att man oberoende av plats kan överblicka processer och arbeta med exempelvis felsökning, utcheckning och drifttagning. I SiteBase kan man också generera ritningar och integrera mot 3D-modeller, hantera dokument, regelverk och specifikationer, importera och exportera till Excel och andra externa program. Under byggfasen kan konstruktörer och montörer nyttja SiteBase för att ändra en krets eller byta en motor. Sedan, när den tas i drift i fabriken övergår funktionen i underhållsläge och levererar rapporter och indikationer gällande tillståndet och behovet av underhåll i anläggningen.

Sitebase®  – En del av den Industriella revolutionen

Mer information om SiteBase® hittar du här.

 

”SiteBase® är ett mycket effektivt verktyg för projektering, underhåll och dokumenthantering.”

Louise Lövgren har jobbat med SiteBase sedan 2009.

Hela fabriken i mobilen. Den stora poängen med SiteBase är att den håller ordning på all möjlig information i en anläggning eller ett projekt…
>Läs mer

 

 


Vill du veta mer?

Anton Dahlqvist

VD, Eurocon SiteBase AB
+46 (0)73 043 24 04

Kompetensområden IT