Eurocon anlitas av Peab för processdelen i första fasen av Göteborgs hamns nya kustkaj 2.0

Vy över Energihamnen i Göteborgs Hamn. Foto: Göteborgs Hamn AB.

Eurocon anlitas av Peab för processdelen i första fasen av Göteborgs hamns nya kustkaj 2.0

Peab har skrivit kontrakt med Göteborgs Hamn AB för den första fasen som omfattar förstudie, projektering och planering av uppdatering av Kustkaj 2.0 vid Energihamnen i Göteborg där Eurocon, som är en del av Rejlers, ansvarar för processdelen.

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en garant för svenskt näringslivs access till hela världen. Nu har Peab anlitats i ett samverkansavtal för att sätta ramarna för projektet Kustkaj 2.0 som innebär en ny och uppgraderad kajanläggning för lastning och lossning av flytande energiprodukter. Projektet kommer att innefatta geotekniska förbättringar, ny grund, rivning och nybyggnad av 300 meter kaj och i vissa delar även ny processlayout och utrustning. Eurocon kommer ansvara för processdelen som innefattar undersökning av hur processen påverkas under byggnationen.

– Som göteborgare känner jag mig extra stolt att vi får vara med i projekt som rör Göteborgs Hamn. Vi ser fram mot att samverka med den samlade kompetensen i projektet och kunna bidra med vår erfarenhet av liknande arbeten, säger Peter Möller, vd på Eurocon Sydväst AB.

Energihamnen i Göteborg är viktig för energiförsörjningen i hela landet. Här anlöper cirka 2200 tankfartyg varje år och 22,3 miljoner ton energiprodukter hanteras. Under byggnationen av den nya kustkajen kommer fartyg att kunna anlöpa och pågående verksamhet kunna vara i drift.

Projektet har ett stort miljöfokus och hållbarhet genomsyrar all verksamhet för att minimera miljöpåverkan i syfte att nå både Peab och Göteborgs Hamn AB:s miljömål.

Förstudie och förprojektering startar under Q4 2023 och byggnadsarbeten är planerade att starta under Q1 2026 och pågå fram till Q1 2031.

Mer info om projektet här: https://www.goteborgshamn.se/Om-oss/hamnens-projekt/kustkajen-2.0

För ytterligare information kontakta: Peter Möller, vd Eurocon Sydväst AB, tfn: +46 (0) 737 122 798

 


 

Eurocon är en del av Rejlers, som är en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle. Vår vision ”Home of the learning minds” vägleder oss till kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt. Med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten har Rejlers cirka 3300 experter inom teknikområden som energi, industri, infrastruktur och fastigheter. År 2022 omsatte bolaget 3,5 miljarder kronor och B-aktien är noterad på Mid Cap, Nasdaq Stockholm.

Läs mer på eurocon.se och rejlers.se