Infrastruktur

›Infrastruktur

 Hållbara lösningar som bidrar till nytta och en fungerande vardag för både industri och samhälle.

Infrastruktur med bredd och spets

Infrastruktur är ett brett område där Eurocon bidrar med kompetens kring allt från installationsteknik och spårvägssystem till VA-anläggningar och HVAC. Det är hållbara lösningar som bidrar till nytta och en fungerande vardag för både industri och samhälle.

Installationsteknik är så mycket mer än fungerande tekniska lösningar. Den handlar om inomhusklimat, arbetsmiljö, digitalisering och smart planering där människan är utgångspunkt för arbetet. Oavsett om det gäller att bygga nytt eller att bygga om kan vi leverera insatser av högsta kvalitet och långsiktig hållbarhet. Tjänsterna inbegriper förstudier och projektering samt förstärkning av beställarorganisationer.

 

Vi levererar

Insatser av högsta kvalitet med långsiktig hållbarhet inom installationsteknik, HVAC, spårvägssystem och VA-anläggningar.

KLT + Eurocon = Sant

Genom förvärvet av KLT tar Eurocon ett steg in på marknaden för installationsteknik. Med både bredd och tydlig spetskompetens är planen att ta plats i branschen på alla de orter där Eurocon har kontor. Idag har KLT många uppdrag i södra Sverige där bland annat Landstingen i Kalmar och Kronobergs län är stora kunder.

 


Vill du veta mer?

Jörgen Lindström

VD, KLT Konsult AB
+46 (0)70 665 50 42

Anders Forsberg

Sektionschef Infra, Säkerhetsskyddschef

Kompetensområden Infrastruktur