Eurocons dotterbolag pidab AB och Eurocon Sydväst AB har erhållit uppdrag för VA Syd AB, Ellinge avloppreningsverk

Eurocons dotterbolag pidab AB och Eurocon Sydväst AB har erhållit uppdrag för VA Syd AB, Ellinge avloppreningsverk

Eurocons dotterbolag har via IEW Group AB erhållit uppdrag av VA Syd AB angående Ellinge avloppsreningsverk utanför Eslöv. Eurocon Sydväst har ansvar för projektledning. pidab har ansvar för processdesign, automation, samt för el- och instrument-konstruktion i gasuppgraderingsprojektet.

Det befintliga gassystemet i Ellinge har till stora delar överskridit sin tekniska livslängd och kommer nu att bytas och uppdateras så att det uppfyller dagens regelverk.

Projektet startar 2023 och skall vara klart 2025. Eurocon/pidab beräknar att projektet kommer att sysselsätta 3-5 medarbetare under två år. I åtagandet ingår även leverans av en större mängd utrustning.

För mer information kontakta:

Per Forsbring, VD pidab AB

per.forsbring@pidab.com