Energikartläggning

Energikartläggning

Vi har under de senaste åren kraftsamlat och utbildat olika energikompetenser inom företaget, för att bättre kunna hjälpa våra kunder inför en mer utmanande värld. Eurocon har sedan tidigare stor erfarenhet av energirelaterade projekt inom allt från process, el & automation till HVAC (VVS) och detta vässar oss ytterligare!

Våra energikartläggare är certifierade för stora företag, vilket även kan användas för små- och medelstora företag inom alltifrån verkstadsindustri till fastighetsbestånd. Genom att strukturerat gå igenom anläggningen/byggnaden får vi koll på de stora energiförbrukarna, och kan lämna kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Vi hjälper även till i den fortsatta processen för att ta energiprojekten i mål.

Energiprodukter/tjänster:
-Energikartläggning Stora Företag (enligt lag skall dessa utföras)
-Energikartläggning SMF (små/medelstora företag)
-Snabb Energiöverblick
-Energieffektiviseringar, Energianalyser & utredningar
-Energiberäkningar vid byggnationer (enligt gällande BBR)
-Energideklarationer
-Dynamiska Energiberäkningar och simuleringar av fastigheter/byggnader
-Energihjälpen (få hjälp med månadsvisa, kvartalsvis uppföljningar)
-Övriga energifrågor

För mer info:
Kjell Jacobsson, Karlshamn, 070-818 12 20, kjell.jacobsson@eurocon.se


Fler nyheter