Kompetensområden

Det är vi som är Eurocon

Vårt varumärke som ett engagerat och professionellt företag är starkt. Vi är inte störst, men vi är bra på det vi väljer att göra. Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång, hög kompetens i kombination med en stark lagkänsla är ett vinnande koncept.

Inom Eurocon sysselsätter vi en mängd olika ingenjörstyper och det är just mångfalden som gör oss så vattentäta i det vi tar oss an. Vi sysselsätter både juniora och seniora medarbetare med utbildningsbakgrunder inom bland annat el- och automation, kemiteknik, teknisk fysik, maskinteknik, energiteknik samt elkraft. För att skapa effektiva team och säkerställa en kontinuerlig kompetensöverföring och samverkan har vi organiserat oss inom olika kompetensområden.

Automation
Eurocons största ben i verksamheten är våra automationsavdelningar runt om i landet. Här har vi samlat medarbetare med el- och/eller automationsbakgrund och med kompetenser som spänner från elkraftsprojektering till programmering av avancerade styrsystem. Vanligt förekommande arbetsuppgifter för våra automationsingenjörer är konstruktion, programmering och felsökning av moderna el- och automationssystem. Här får man jobba med den senaste tekningen inom industriell IT, mätsystem samt elektriska driv- och distributionssystem inom en snabbt växande framtidsbransch.

Mek & Rör
Hos maskiningenjörerna på Eurocon finns både spetskompetens och bredd. ”Mekarna” som de ofta kallas i dagligt tal arbetar med teknik i framkant likväl vid stora anläggningsprojekt som vid mindre ombyggnader och underhållsprojekt, eller när maskinkonstruktioner arbetas fram. Våra erfarna ingenjörer använder laserscanning och jobbar i moderna 3D-miljöer för att skapa layouter, utföra avancerade beräkningar, göra detaljkonstruktioner och ta fram tillverkningsunderlag.

HVAC
Eurocons HVAC-avdelning jobbar för att serva kunder med tekniska och effektiva lösningar för värme-, ventilation-, vatten- och kylsystem. I de dagliga arbetsuppgifterna ingår bland annat att arbeta med olika typer av kalkyler, projektering, konstruktion och framtagande av flödesscheman. Projektomfattningen är allt från mindre enstaka delar till omfattande system för hela industrier.

Process
Som processkunnig inom Eurocon kommer man oftast in i ett tidigt skede i projekten och innehar även en viktig samordningsroll. Arbetsuppgifterna består bland annat av fördjupade studier i kundernas processer eller apparater samt att finnas med under investeringsprojektet från idé till genomförande och uppstart.

El & installationsteknik
Inom el- och installationsteknik arbetar vi med utredningar och projektering av el-, tele-, och datasystem för alla typer av fastigheter. Uppdragen varierar mellan stora nybyggnadsprojekt och mindre om- och tillbyggnader. De flesta av våra uppdrag sker i projektform och i nära samarbete med både entreprenörer och beställarled. Huvudsakliga arbetsmoment är detaljkonstruktion i olika CAD-miljöer, framtagande av förfrågningsunderlag, kostnadskalkylering samt kontroll och besiktning

Projektledning
Projektledning är ett uppdrag som kräver god disciplin och ordning, men även en bra förmåga att bygga team och leda grupper av människor i olika konstellationer. Inom Eurocon har vi mångårig erfarenhet av projektledning inom såväl mindre projekt som total nyinstallation av fabrik eller fabriksdelar. Vi har också ett flertal medarbetare som genomgått IPMA-certifierad projektledarutbildning.

CE-märkning/teknisk dokumentation
Eurocon har möjlighet att hjälpa våra kunder med CE-märkning och teknisk dokumentation. Genom att CE-märka en produkt försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de väsentliga hälso-, miljö och säkerhetskraven i relevanta direktiv.

Vi utför allt från enklare CE-märkning av olika produkter inom tillverkningsindustrin till mer komplexa utredningar där vi tar ansvar för ett helt processavsnitt inom basindustrin. Detta kan tex. omfatta en ny- eller ombyggnad av en fabriksdel där flera olika maskiner och styrsystem samverkar.

Vi arbetar tillsammans med konstruktörer, projektörer och slutanvändare enligt fastslagna mallar och rutiner.

Systemutveckling
Som systemutvecklare på Eurocon jobbar du med utveckling av vår programvara SiteBase. SiteBase är ett projektering- och informationshanteringssystem som används av anläggningsägare och maskinkonstruktörer för att automatisera designarbete och strukturera fabrikers dokumentation och tillgångar. Som systemutvecklare arbetar du både med utveckling av våra plattformar och även med anpassningar av systemet till kund.