Vill du vara med och bygga en hållbar framtid?

Karriär

Vill du göra skillnad?

Som medarbetare hos oss är du viktig! Tillsammans tar vi oss an utmaningar som leder till personlig utveckling, Eurocons och våra kunders framgång och genuina bidrag till samhället.

Alla lediga jobb

Missa inte ditt drömjobb!

Vill du vara en del av framväxten av det moderna samhället och röra dig i teknikens absoluta framkant? Vill du arbeta på en modern arbetsplats där vi bryr oss om varandra, har stor framtidstro och är övertygade om att teamwork är nyckeln till framgång? Om ja – då kommer du trivas med oss!

Våra medarbetares kunskap, erfarenhet och kontinuerliga lärande är kärnan i arbetet med att utveckla morgondagens hållbara samhälle. Variationen av långa och korta uppdrag gör arbetet som konsult hos oss dynamiskt och utmanande. Möjligheterna för dig att växa med oss är stora!

Vad erbjuder vi dig?
Vi månar om våra medarbetare och erbjuder därför ett väl tilltaget friskvårdsbidrag, rådgivning av tjänstepension, månadsvis massage, förstärkt föräldrapenning, maximala nivåer av sjukersättning, sjukvårdsförsäkring och möjlighet att teckna andra förmånliga försäkringar. Eurocon beskrivs ofta som ett familjärt företag och vi lägger stor vikt vid att skapa kreativa och välkomnande arbetsplatser där människor trivs.

Eurocon med dotterbolagen KLT, Pidab, SiteBase och Eurocon Sydväst sysselsätter cirka 285 medarbetare. Eurocon är en del av Rejlers, tillsammans är vi en av Nordens ledande teknikkonsulter. Med spetskompetens hjälper vi företag, myndigheter och andra organisationer att möta morgondagens samhällsutmaningar. Våra tjänster är viktiga byggstenar för att uppnå ett hållbart samhälle.

Är du vår nästa kollega?

Möt Sanna

För mig är det viktigt att alla ska komma hem säkert varje dag!

Läs mer

Möt Richard

Det bästa med Eurocon är flexibiliteten i arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsplats!

Läs mer

Möt Patrik

Utmaningen att lösa problem och få saker att fungera så som det är tänkt, det gillar jag!

Läs mer

Möt Henrik

Efter exjobb och avslutad utbildning blev jag erbjuden anställning.

Läs mer

Möt Tony

Mitt engagemang och driv i projekten har tagit mig till mitt nuvarande jobb som projektledare.

Läs mer
Tony Broman projektledare på Eurocon i Sundsvall.

Möt Oskar

Just nu utför jag de roligaste arbetsuppgifterna jag har fått göra hittills i min karriär!

Läs mer

Möt Patrik

Trots närmare 30 år i branschen dyker det fortfarande upp frågor jag inte har svar på. Då är det skönt med kompetenta kollegor som alltid ger snabb feedback, det känns tryggt!

Läs mer

Möt Moa

För mig är det viktigt att få utvecklas och lära mig nya saker

Läs mer

Möt Patrik

Eurocons satsning på projekt och process är en resa som jag vill vara delaktig i.

Läs mer

Möt Tomas

Jag trivs med mitt uppdrag där jag får utveckla modeller, trimma in regulatorer och felsöka i olika styrsystem

Läs mer

Möt Patrik

Eurocon öppnade ett nytt kontor i Luleå när saknaden hem till Norrbotten blev för stor

Läs mer

Möt Daniel

Frihet att ansvara för sitt eget arbete, närhet och korta beslutsvägar uppskattar jag mest

Läs mer

Möt Mathilda

Intresse för teknik och samhällsfrågor ledde till beslutet att läsa till automationsingenjör

Läs mer

Möt Tomas

Att vi som företag är med och stöttar studenter i uppsatser och examensarbeten ser jag som en självklarhet

Läs mer

Möt Jan-Erik

Tillsammans svarar vi upp mot våra kunders behov

Läs mer

Möt fler på Eurocon

Våra kompetensområden

Vilka typer av ingenjörsgrenar sysselsätter vi och vilka avdelningar samlas de inom?

Kompetensområden inom Eurocon

Eurocons tjänster omfattar hela livscyklen för en investering. Utredningar och projektgenomföranden som effektiviserar både nya investeringar och befintliga anläggningar till våra kunder.

Våra kompetensområden

✔ Process ✔ Projektledning ✔ Mek & Rör, HVAC ✔ Automation ✔ Processoptimering ✔ Elkraft ✔ El- & installationsteknik ✔ CE-märkning/teknisk dokumentation

Vår specialitet är ny- och ombyggnadsprojekt där vi utför förstudier, förprojekt och genomförandeprojekt. För att kunna tillgodose våra kunders önskemål har vi en bred och gedigen kunskapsbank i våra medarbetare. De kommer alla från olika erfarenheter och utbildningsbakgrunder och blandas samman i både juniora och mer seniora kompetensnivåer.

Samarbete med skolor och organisationer

Eurocon deltar i en mängd olika samarbeten och skolprojekt. Vårt engagemang syftar dels till att skapa en nyfikenhet och intresse för vår bransch och dels för att visa upp vår verksamhet och vilken påverkansgrad vi har på samhället.

Samarbete: YH-utbildningen Robot & automationsprogrammerare

YH-utbildningen Robot- & automationsprogrammerare

Samarbete mellan människa och robot driver en tillverkningsrevolution. Idag är automatiserade system en vardag inom branscher där det förut inte var tänkbart. Detta gäller inte bara tillverkningsindustri och logistik utan också vård, omsorg och sociala funktioner kommer att automatiseras. Framtiden är redan här.

Vi är med och formar morgondagens kompetenta medarbetare.

Eurocon har tillsammans med ett flertal andra teknikorienterade företag i västernorrlandsregionen länge uttryckt behovet av ny kompetens och en skräddarsydd utbildning för att på sikt kunna möta framtidens kompetensbrist. Resultatet är en högskoleutbildning inom robot och automation som bedrivs av yrkeshögskolan Yrkesakademien. Utbildningen är en distansutbildning men innehåller åtta fysiska träffar, där vardera träff är 2-3 dagar. Dessa träffar kommer främst att ske ute på de företag som tillsammans med Yrkesakademiens representanter bildar ledningsgruppen för utbildningen. Eurocon deltar och engagerar sig med ett flertal representanter i ledningsgruppen, varav en av dem håller ordförandeposten.

Läs mer om YH-utbildningen här>

Samarbete: Destination Jobb

Destination jobb

Destination Jobb driver ett samverkansprojekt mellan skola och näringsliv som syftar till att tillgodose arbetsmarknadens behov. De ämnar att skapa förutsättningar för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning genom att möta unga och prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit. Verksamheten har utvecklats och projektet Arbetsmarknadskunskap bedrivs nu i hela Västernorrland och Jämtland med Handelskammaren Mittsverige som projektägare.

Vi bidrar till mer teknikinvolvering i skolorna i ett tidigt skede.

Eurocon är medfinansiärer till Destination Jobb, en ekonomisk förening som arbetar för att inspirera och informera ungdomar mellan Örnsköldsvik och Sundsvall om möjligheter i arbetslivet. Destination jobb ska fungera som en länk mellan ungdomar, skolor och arbetsgivare för att minska glappet mellan arbetsgivare och ungdomar. Ett samarbete som på sikt syftar till att tillgodose arbetsmarknadens behov och minska ungdomsarbetslösheten.

Läs mer om Destination Jobb och deras arbete här>