Helhetstänk skapar en hållbar framtid

Människan, miljön och tekniken är ett samspel

Medarbetarnas nyfikenhet och vilja att hela tiden förbättra saker och ting. En grund i tekniken men med människan i fokus. Eurocons hållbarhetsarbete har flera dimensioner. – Vi är en del av lösningen på vår tids klimat- och miljöfrågor, säger Peter Johansson, VD.

Eurocons hållbarhetsarbete har sin grund i tekniken.
– Som tekniska konsulter har vi förmånen att arbeta med verktyg som bygger en bättre och mer hållbar värld. Varje dag hjälper vi våra kunder att minska utsläppen, sänka energiförbrukningen och optimera resursanvändningen. Vi brukar säga att alla våra projekt är hållbarhetsprojekt, säger Peter Johansson.

Eurocon arbetar med hållbarhet utifrån tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Alla tre dimensionerna påverkar och är beroende av varandra.

– Ekonomi handlar om att vi ska göra sunda och lönsamma uppdrag som både vi och kunderna tjänar på. Med vår tekniska kompetens tar vi fram miljömässigt hållbara lösningar. För att kunna göra det behöver vi se till våra medarbetares bästa. Vi är en del närsamhället där vi verkar och stöttar bl.a forskning och utbildning, men även lokal idrott, både på ungdomsnivå och professionell nivå.

Eurocon har valt att ta en aktiv roll i forskning och innovation och är delägare i utvecklings- och forskningsbolaget MoRe Research och har dessutom ett engagemang i RISE Processum. Genom dessa är Eurocon involverat i flera spännande projekt kring nanocellulosa och bio-raffinaderi för att utveckla produkter och lösningar som bättre tar tillvara skogsråvaran, ersätter fossilbaserade material och minskar plastberget.

– Den här typen av engagemang är viktiga för oss och stärker hela vår organisation. Vi ser att tekniken och digitaliseringen är en del av lösningen på vår tids klimat- och miljöfrågor och där kan vi bidra med vår kompetens och vårt kunnande, säger Peter Johansson.

Intresset för forskning och utbildning syns också i Eurocons samarbete med ett antal svenska universitet, inte minst när det gäller examensarbeten och praktik för studenter.

Eurocons grund är vårt breda kunnande. Vår verksamhet handlar om människor och miljö, där våra medarbetare arbetar tillsammans med våra kunder med en vilja att hela tiden förbättra och göra skillnad. Nya erfarenheter bidrar till bästa möjliga teknik som utvecklar verksamheten och arbetet inriktas mot ett mer hållbart näringsliv och samhälle.

Eurocon beskrivs ofta som ett familjärt företag och vi lägger stor vikt vid att skapa kreativa och välkomnande arbetsplatser där människor trivs.

– En decentraliserad organisation med korta beslutsvägar och frihet under ansvar, samt delegerade befogenheter får våra medarbetare att växa. Till det lägger vi som företag även extra resurser i form av trygghetssystem som gäller alla.

Alla anställda blir erbjudna en sjukvårdsförsäkring och får bidrag till friskvård. Ett vinstdelningssystem och en förstärkt föräldrapenning är andra förmåner som erbjuds medarbetare inom Eurocongruppen.

Eurocon engagerar sig också i närsamhället på de orter där man verkar.
– Det gör vi bland annat genom samarbeten och sponsring av lokala idrottsföreningar, vi stödjer framför allt barn- och ungdomsidrott, men även kultur och välgörenhet för att skapa en aktiv fritid och bidra till utvecklingen på orten. Det är en del av vårt hållbarhetsarbete.

Människan, miljön och tekniken är ett samspel som måste fungera – det är ett helhetstänk som genomsyrar Eurocon!

Människan, miljön och tekniken är ett samspel som måste fungera – det är ett helhetstänk som genomsyrar Eurocon!