SiteBase — a part of Eurocon

SiteBase — a part of Eurocon

Sitebase

– En del av den industriella revolutionen.

Läs mer om Sitebase här

SiteBase® är en programsvit som effektiviserar och kvalitetssäkrar informationshanteringen i och kring en anläggning eller ett projekt – från förprojekt till driftsättning till underhållsarbetet. SiteBase är fullt konfigurerbart och kan därför lätt integreras med existerande system. Nu kan i princip all information om en fabrik eller anläggning hämtas till mobilen och surfplattan så att man oberoende av plats kan överblicka processen och arbeta med exempelvis utcheckning och idrifttagning. I SiteBase kan man också generera ritningar och integrera mot 3D-modeller, hantera dokument, regelverk och specifikationer, importera och exportera till Excel och andra externa program. Under byggfasen kan konstruktörer och montörer nyttja SiteBase för att till exempel ändra på en krets eller byta en motor. Sedan, när den tas i drift i fabriken övergår funktionen i underhållsläge och levererar rapporter och indikationer gällande tillståndet och behovet av underhåll i anläggningen.

Genom att kombinera SiteBase® med konsultverksamheten kan Eurocon erbjuda en totallösning för maximal effektivitet, programvara, tjänster, utbildning och support på ett och samma ställe.

 

 


Vill du veta mer?

Anton Dahlqvist

VD, Eurocon SiteBase AB
+46 (0)73 043 24 04