Styrelsen i Eurocon Consulting AB återkallar förslag till utdelning samt skjuter upp årsstämman

Styrelsen i Eurocon Consulting AB återkallar förslag till utdelning samt skjuter upp årsstämman

Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att återkalla förslaget om en utdelning om SEK 0,10/aktie till årsstämman. Styrelsen har ambitionen, om förutsättningarna medger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning. Styrelsens beslut om att kalla till extra bolagsstämma kommer att meddelas i samband med den tredje kvartalsrapporten, vilken beräknas offentliggöras den 6 november 2020.

Styrelsen i Eurocon har vidare fattat beslut om att senarelägga årsstämman. Stämman var ursprungligen planerad att hållas torsdag den 7 maj 2020. Stämman kommer att hållas i Örnsköldsvik den 25 juni 2020, kl. 18.00. Detta pressmeddelande utgör inte en kallelse till årsstämman. Eurocon skickar ut en kallelse senast fyra veckor före det nya datumet för stämman.