Valberedning 2022/23

Valberedning 2022/23

I enlighet med beslut på Eurocon Consulting AB:s årsstämma den 11 maj 2022 meddelas härmed att följande representanter för de största aktieägarna, samt styrelsens ordförande, valts att utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

* Nordea Fonder, representerat av Bengt Belfrage och utsedd av valberedningen till dess ordförande
* Ann-Louise Löfdahl, representerat av Marcus Löfdahl
* Christer Svanholm
* Ulf Rask
* Richard Hellekant, styrelsens ordförande

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ombeds att kontakta Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, senast den 24 februari 2023.

Tel: +46 70 516 32 45. E-post: bengt@belfrage.se