Process

Processkompetens

  • Skapa effektivitet
  • Säkerhet
  • Minska energianvändningen

Ett gediget kunnande och mångårig erfarenhet

Våra medarbetare inom såväl Eurocon som dotterbolaget pidab har mångårig erfarenhet av processrelaterade anläggningar och detta borgar för ett gediget kunnande kring de utmaningar som finns i en processanläggning.

Vi erbjuder såväl specificering av processutrustning, modellering, simulering, optimering av processer och processtyrning som en stor och unik kunskap inom mätteknik, reglerteknik, funktionssäkerhet, simulering och optimering.

 

Här nedan får du utökad information kring våra kompetenser inom Process.

Processdesign handlar om att ha öga för helheten, att kunna se systemet i sitt sammanhang, att förstå syftet med processen samt dess förutsättningar och begränsningar.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

(se kontaktuppgifter nedan)

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Processdesign:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI

Processautomation handlar om att skapa effektivitet, säkerhet och på bästa möjliga sätt minska energianvändningen i en industrianläggning.

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

(se kontaktuppgifter nedan)

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Processautomation:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI

Vårt kunnande inom processäkerhet innebär att vi kan identifiera faror, samt specificera, designa och verifiera de säkerhetsbarriärer som krävs för att skydda människor, miljö och egendom.

I kombination med vår kompetens inom processautomation har vi ett unikt kunnande om säkerhetskritiska instrumentsystem (SIS) och funktionssäkerhet (SIL).

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

(se kontaktuppgifter nedan)

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Processsäkerhet:

SKOG KEMI GRUVA VERKSTAD ENERGI

Eurocons dotterbolag pidab anlitas ofta som oberoende experter och beställarrepresentanter i samband med upphandlingar och inköp. Med vår erfarenhet och kunnande inom processteknik tillför vi kompetens som säkerställer att projektets förutsättningar blir rätt. Vi kallar det kompetensstöd.

Att säkerställa förståelse för, och kunskap om, de behov en beställare av ett projekt har är nyckeln till framgång. Ett vagt definierat uppdrag eller ett missuppfattat behov är vanliga problem för såväl leverantörer som beställare. Problem som tyvärr riskerar att påverka såväl projektets kvalitet som tider och kostnader.

Vi kan som beställarrepresentanter leverera kompletta förfrågningsunderlag, ansvara för upphandlingar samt övervaka, validera och verifiera att leveranser uppfyller alla krav som ställs.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

(se kontaktuppgifter nedan)

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Kompetensstöd:

SKOG KEMI GRUVA ENERGI

Att utforma energi-, mass-, vätske och kemikalie-balanser för hela eller delar av ett Massabruk är en kompetens som kräver både lång erfarenhet, högt processkunnande och en förmåga att se helheten, såväl som detaljerna, i en processanläggning.

Eurocon har under många år arbetat med detta och har hjälpt ett flertal kunder till en effektivare och bättre process.

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

(se kontaktuppgifter nedan)

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av Fabriksbalanser:

SKOG

Eurocon kan genom vår gedigna processkunskap utforma överordnade- och optimerande-styrningar i del flesta styrsystem som finns på marknaden. Alla styrningar görs i kundens styrsystem och är helt transparenta för att underlätta framtida underhåll och service.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

(se kontaktuppgifter nedan)

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av APC-projektering:

SKOG

I många industriella processer bildas giftiga, brandfarliga och illaluktande processgaser som dessutom är miljöskadliga. Dessutom hanteras giftiga och brandfarliga vätskor, såsom metanol och många gånger även terpentin, i nära anslutning till dessa luktgaser vilket måste beaktas både vid utformningen av nya- och ändrade processer för säker hantering och effektiv destruktion.

Eurocon har lång erfarenhet av utformning, felsökning och optimering av denna typ av processindustriella system, i synnerhet mot pappers- och massaindustrins olika avdelningar där både koncentrerade och utspädda TRS-haltiga gaser, sk. Stark- och Svaggas, hanteras tillsammans med oren metanol, sulfatterpentin och kontaminerade kondensat.

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

(se kontaktuppgifter nedan)

 

Inom följande branscher har vi erfarenhet av NCG:

SKOG

Inom Eurocongruppen hålls regelbundet utbildningar inom Processäkerhet samt EL-Kalkyler.


Vill du veta mer?

Lars-Eric Myrman

Manager Process

Jonas Rudling

Lead Engineer Processdesign

Referenser