Eurocons VD Peter Johansson går i pension och nuvarande vice VD Robert Bylin är utsedd till efterträdare

Peter Johansson, VD och Robert Bylin vice VD på Eurocon.

Eurocons VD Peter Johansson går i pension och nuvarande vice VD Robert Bylin är utsedd till efterträdare

Eurocons VD Peter Johanssson, som fyllde 65 år tidigare i år, har meddelat styrelsen att han önskar gå i pension 28 februari 2023. Peter Johansson har varit VD i Eurocon sedan 2008. Företaget har under denna tid expanderat från cirka 100 medarbetare till dagens närmare 300 anställda och utvecklats mycket starkt och står väl rustat för fortsatt expansion.

”Jag har haft förmånen att få arbeta som VD för Eurocon under snart 15 år. Det har varit fantastiskt utvecklande och roligt att under så lång tid få leda Eurocon och alla mycket kompetenta och engagerade medarbetare. Tillsammans har vi tagit Eurocon från en ledande aktör med verksamhet i norra Sverige till en ledande aktör med verksamhet över hela landet”, säger VD Peter Johansson.

”Efter lång och framgångsrik karriär som VD i Eurocon har jag stor förståelse och respekt för Peters beslut att gå i pension. Jag och övriga i styrelsen tackar Peter för en fantastisk insats och ett mycket gott samarbete under alla år”, säger styrelsens ordförande Richard Hellekant.

Styrelsen har utsett vice VD Robert Bylin till ny VD i Eurocon med tillträde den 1 mars 2023. Robert är 58 år och har arbetat som vice VD i Eurocon sedan 2014.

”Det är utmärkt att vi kan göra detta byte på VD-posten genom en internrekrytering som säkerställer kontinuitet i företaget”, säger Richard Hellekant.

”Jag vill önska min efterträdare Robert all framgång i hans nya roll när jag lämnar över stafettpinnen”, säger Peter Johansson.

”Jag har arbetat med Peter i över åtta år och det har varit mycket utvecklande och stimulerande. Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att ta över VD-rollen och leda Eurocon tillsammans med alla våra medarbetare till fortsatta framgångar” avslutar Robert Bylin.

Den 3 november 2022
Eurocon Consulting AB
Styrelsen

För mer information:
Richard Hellekant, styrelseordförande, 070-514 16 64
Peter Johansson, VD, 076-767 58 01
Robert Bylin, Vice VD, 070-545 66 55

 

Valberedningen i Eurocon föreslår Peter Johansson till ny styrelseledamot

Nuvarande styrelseledamot Ulf Rask, en av grundarna av Eurocon, har meddelat att han avböjer omval till styrelsen och lämnar därmed styrelsen i samband med årsstämman 2023. Valberedningen föreslår Peter Johansson, sedan 2008 VD i bolaget, att väljas till ny styrelseledamot i Eurocon vid årsstämman 2023.

Som meddelats i pressmeddelande från styrelsen den 3 november har Peter Johansson meddelat styrelsen att han önskar gå i pension med sista arbetsdag den 28 februari 2023. Till hans efterträdare har styrelsen utsett Robert Bylin.

Valberedningens förslag i sin helhet kommer publiceras i samband med kallelsen till årsstämman den 11 maj 2023.

Den 3 november 2022
Valberedningen i Eurocon Consulting AB

Vid frågor kontakta:
Bengt Belfrage, ordförande i valberedningen
Tel: +46 70 516 32 45. E-post: bengt@belfrage.se