Eurocon har erhållit ytterligare uppdrag åt SCA i projekt Expansion Obbola

Eurocon har erhållit ytterligare uppdrag åt SCA i projekt Expansion Obbola

I vårt åtagande ingår projektering och ledning för anläggningskonstruktion avseende delprojekt ny returfiberlinje, samt att bistå SCA:s projektorganisation i Expansion Obbola med funktionsområdesansvar och projekteringsledning inom HVAC, samt samordnings- och teknikstöd avseende anläggningsprojektering. Uppdragen startas omgående och kommer att slutföras under 2023 och involvera 10 till 15 ingenjörer under projektets genomförandetid.

SCA bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk Obbola i Umeå kommun. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar.

För mer information:

Peter Johansson
076-767 58 01