Vi kompletterar varandra bra

Artikel

[20150401]

Vi kompletterar varandra bra

Den ene är 25 år och nyutexaminerad civilingenjör inom elektroniksystem. Den andre är 73 år och har ägnat drygt ett yrkesliv åt att lösa problem i energisektorn. Tillsammans har Tomas Wiklund och Stig Westman blivit ett radarpar på Eurocon. Inte minst när det gäller vindkraft.

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen

Det är en viktig energikälla för att minska koldioxidutsläppen. I Sverige finns goda förutsättningar för en storskalig vindkraft, och det finns starka skäl att tillvarata vindkraftens möjligheter. Energi och vindkraft är prioriterade områden hos Eurocon.

Stig Westman har under sin långa karriär i energisektorn arbetat för många av de stora aktörerna; ÅF, SCA, Siemens, Metso och Valmet. Som chef och ansvarig för en rad stora projekt har han kuskat jorden runt ett flertal varv. 70 år gammal värvades han häromåret av sin egen son Johan Westman, platschef på Eurocon Sundsvall, för att leda elarbetet på vindparken Mörttjärnberget.

Johan Westman låg även bakom rekryteringen av Tomas Wiklund. De träffades på ett branschmingel och Johan övertalade Tomas att göra sitt examensarbete om jordning av vindkraftparker på Eurocon. 

– Jag hade andra alternativ men Eurocon kändes genast rätt. Kulturen på företaget är avspänd och tillåtande. Redan som ny kan man få stort ansvar och frihet i arbetet, säger Tomas. 

Stig Westman blev mentor för Tomas under examensarbetet, ett förhållande till ömsesidig nytta som inte gjorde halt vid jordning på Mörttjärnberget.

– Vi kompletterar varandra bra. Min kunskapsbas ligger långt tillbaka i tiden medan Tomas kunskaper i matematik är mycket färskare och han har helt andra hjälpmedel. Vi har gjort beräkningar ihop, dimensionerat kablar och ställt in reläskydd tillsammans, säger Stig.

Jordning är en fråga om säkerhet. Säkerhetsaspekten är central i snart sagt varje fråga för teknikkonsulterna på energiområdet. Jättelika maskiner ska aktiveras genom tillförsel av stora mängder elektricitet. Kraftverk ska anslutas till befintliga nät. Olika elnät ska anslutas till varandra. Sådana saker, där små fel kan få förödande konsekvenser.

Stig Westman uppmuntrar sin unge adept att specialisera sig på skydd och säkerhet:
– Selektivplaner och reläskydd. En mycket intressant och kompetenskrävande nisch. Det är kunskap vi behöver och det går inte att hitta sådan kompetens på arbetsmarknaden idag.

Under 50 år i energibranschen har Stig Westman bevittnat enorma förändringar. 

– Största nyheten var datorernas intåg. Jag använde en dator första gången 1969 för att styra en automatisk fräsmaskin. Den var så stor att det behövdes ett helt golvskåp för att inrymma den och kostade 350 000 SEK. Ganska snabbt insåg man att nu kommer en ny era där automatiklösningar blir genomförda med datorer.

Tomas Wiklund har hela sin karriär framför sig. Mycket talar för att hans tid i branschen kommer att bli ännu mer omvälvande än Stigs. 

Hur det kommer att se ut om 50 år kan ingen säga idag, men vi anar konturerna av ett nytt energisamhälle, baserat på miljövänliga och energieffektiva lösningar. Vi lär få se mera av vind- och vågkraft och en effektivisering av vattenkraften. Kärnkraften måste antingen moderniseras eller stängas. Och hela kraftnätet moderniseras.

Mycket talar för att teknikkonsulterna inom energiområdet kommer att ha en hel del att göra även i framtiden.

Stig Westman och Tomas Wiklund, Eurocon.


Vill du veta mer?

Daniel Thorin

Affärsenhetschef Stockholm, Projektledare
+46 (0)76 767 58 20