Vår marknadsposition har stärkts betydligt

Artikel

[20220331]

Vår marknadsposition har stärkts betydligt

När jag summerar år 2021 konstaterar vi ett nytt omsättningsrekord för helåret med 290,7 (246,0) MSEK trots ett svagt första kvartal. Detta ger oss en organisk omsättningstillväxt på 18,2 (-5,8) procent och ett EBITA på 27,7 (14,6) MSEK med en EBITA-marginal på 9,5 (5,9) procent. Detta är vårt näst bästa resultat sedan starten.

Vi har under året fortsatt processen med att få alla delar i bolaget på plats. Arbetet har varit framgångsrikt, vilket visar sig inte minst i vår starka avslutning på året. Vi startade under kvartal fyra ett nytt bolag, Eurocon Sydväst AB i Göteborg, som stärker oss på ett bra sätt i södra Sverige. Bolaget har kommit i gång mycket bra både med projekt, nya kunder och samarbete med de övriga kontoren i koncernen.

Dotterbolaget SiteBase med produkten SiteBase slutförde ett antal större förändringar med goda resultat under slutet av året, även om en del arbete fortfarande återstår. De förändringar som genomförts i underhålls- och återförsäljaravtal bedöms ge resultat i SiteBase från och med 2022. För att nå nya kunder och bredda marknaden planeras att rekrytera fler medarbetare så att det blir möjligt att genomföra projekt och utveckla produkten i en högre takt.

Vår erfarenhet och kompetens gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Vi har under året lyckats mycket bra med rekryteringar av både juniora och seniora ingenjörer och söker fortsatt nya medarbetare till samtliga kontor i Sverige. Från nyexaminerade till mycket erfarna ingenjörer, samt projektledare och delprojektledare inom alla våra discipliner. Vi söker även förvärvsmöjligheter i hela landet, främst mindre och medelstora teknikkonsultbolag inom alla våra discipliner.

Min bedömning är att vår marknadsposition har stärkts betydligt under året, då det gäller små som stora investeringsprojekt. Det finns ett antal intressanta offerter ute vilket gör att jag ser mycket positivt på framtiden för samtliga enheter. Vi har samlat på oss mycket fina erfarenheter, kompetenser och bra referenser för kommande uppdrag. En viktig faktor är att kontinuerligt hålla en hög kvalitetsnivå i samtliga uppdrag, små som stora, vilket resulterar i nöjda kunder och medarbetare.

De negativa effekterna vi märkt av pandemin under året är att det förekommit förseningar, långa leveranstider och osäkra leveransbesked för viss utrustning samt en del sjukfrånvaro. I övrigt har vi inte haft någon påverkan.

Stort tack till alla våra duktiga medarbetare och kunder för ett smidigt samarbete trots omständigheterna som präglat året.

Örnsköldsvik i mars 2022

Peter Johansson
VD och koncernchef

 

> Läs mer om hur det är att jobba på Eurocon och se våra lediga tjänster.
> Här kan du läsa Eurocons årsredovisning för 2021.