Eurocon – strategisk partner med Bizmaker

Artikel

Matts Nyman, vd på Bizmaker. 
[20220303]

Eurocon – strategisk partner med Bizmaker

BizMaker är en regional inkubator och science park i Västernorrland med uppdraget att främja hållbar tillväxt och förnyelse.

– Eurocon är en enormt viktig resurs för oss eftersom de bidrar med den strategiska vinkeln mot det privata näringslivet och mot tillämpad forskning, säger Matts Nyman, vd på BizMaker.

BizMaker möjliggör att idéer utvecklas till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden genom att stötta och främja utveckling av människor, företag, offentliga organisationer och forskning. Peter Johansson, vd på Eurocon sitter med i BizMakers bolagsstyrelse. Ett samarbete som gynnar alla.
– Samverkan med BizMaker innebär att vi får kontakt med studenter, forskare, nya idéer och innovationer. Vi kan också vara med och påverka vilka nya innovationer och kompetenser som kommer ut på marknaden, säger Peter Johansson.

BizMaker arbetar på flera plan med att kommersialisera forskning så att den ska ge direkt nytta för samhälle och näringsliv. Det gäller både grundforskning som sker på universitet och tillämpad forskning på forskningsinstitut.
– Det handlar också om att koppla ihop kompetenser och förstå vart behovet finns, säger Matts Nyman på BizMaker.

BizMaker initierar olika samarbeten.
– Vi kanske ser att viss forskning som sker på forskningsinstitutet RISE skulle kunna vara intressant för ett företaget i Sollefteå som vi har kontakt med exempelvis.

Eurocon och BizMaker har ett gemensamt engagemang och helhetstänk kring hållbarhet.
– På Eurocon är de måna om att aktivt arbeta med hållbarhet liksom vi på BizMaker som går i bräschen för hållbarhet, jämställdhet och inkludering, säger Matts Nyman.

Han tycker att Eurocon är förebilder och lever som de lär när det gäller hållbarhet.
– Det är viktigt för oss att vi har en gemensam grund att utgå från, säger Matts Nyman.

Förutom BizMaker så har Eurocon även tätt samarbete med forskningsinstituten RISE Processum och RISE MoRe Research. Framförallt genom att bidra med kompetens vid processutveckling och när piloter ska köras.
– Det innebär att vi lär oss nya processer och ligger i framkant när det gäller ny teknik och forskning, säger Peter Johansson, vd på Eurocon.


Vill du veta mer?