Världens första anläggning för omvandling av biologiskt avfall

Artikel

Fredrik Lundqvist, processingenjör på C-green, som tillsammans med sitt team utvecklat den världsunika processen.
[20210402]

Världens första anläggning för omvandling av biologiskt avfall

Fredrik Lundqvist på C-green har deltagit i utvecklingen av en process för att omvandla bioslam till biokol. Jobbet med att konstruera och planera flera av anläggningens delar hamnade på Eurocon som bidragit med en rad olika kompetenser.

– Det bästa med Eurocon är att vi haft nästan allt samlat under ett paraply. Det är inte så många som har hela paketet, säger Fredrik Lundqvist, processingenjör på C-green.

Anläggningen som omvandlar bioslam till biokol har byggts i Örnsköldsvik och installerats i Heinola i Finland för att ta rätt på avfall från Stora Ensos fabrik.

Bioslam är en restprodukt från fabriker och kommunala reningsverk som hittills varit svår att hantera. Det stora problemet är att slammet består ungefär till 85 procent av vatten. Det gör att processen med att bränna det varit dålig både ur miljö- och kostnadssynpunkt.

– I processen som vi utvecklat så torkas slammet till biobränsle. Fabriken kan då använda energin från slammet till att göra ångvärme och el till den egna fabriken samt Heinola stad. Och vattnet som separerats innehåller näringsämnen som kan återanvändas i reningsverket, berättar Fredrik Lundqvist.

Den här lösningen minskar klimatpåverkan med 2 500 ton av CO2-utsläpp varje år på Stora Ensos fabrik. Processen kommer också spara in på deras kostnader.

Det behövs många olika kompetenser för att bygga en processindustri-anläggning. Fredrik Lundqvist tycker att samarbetet med Eurocon har varit väldigt bra.

– Det är vår första anläggning så det är klart att det blivit snedskott ibland men då har vi rättat till det och gått vidare. Teamet på Eurocon är mycket kunniga, lätta att prata med och det har inte varit några problem när vi behövt göra ändringar, säger Fredrik.

Anläggningen stod så gott som driftklar redan i november 2019. Men problem med några processpumpar sköt upp starten.

– I och med att den här processen är ny så har det varit svårt att förutse allt. Vi har att göra med ett material som inte är helt vanligt att processa.

När de nya pumparna var beställda från norra Italien så satte coronapandemin käppar i hjulet och driftstarten dröjde till november 2020.

– Nu är anläggningen igång och det känns såklart roligt och spännande.

Fredrik Lundqvist säger att han har stort förtroende för Eurocon och för Christer Svanholm som varit med från början till slut.

– För mig är det viktigt att jobba med människor som kan sin sak och gör sitt bästa. Jag har oerhört stort förtroende för Christer. När han säger att han kan göra något så litar jag på det.


Läs mer i artikeln om hur Christer Svanholm tillsammans med teamet på Eurocon tagit fram alla ritningar till anläggningen.


Vill du veta mer?

Christer Svanholm

Processpecialist