Ecohelix revolutionerande process skapar värde av massaindustrins restströmmar

Artikel

Ljusmikrofotografi av tallskog sett genom ett mikroskop.
[20220406]

Ecohelix revolutionerande process skapar värde av massaindustrins restströmmar

Ecohelix revolutionerande process utvinner specialpolymer ur massaindustrins restströmmar. Efter framgångarna med demoanläggningen i Domsjö byggs nu en fullskaleanläggning som ska stå klar 2024.

Miljövänligt kartonglim, barriärmaterial för livsmedel och emulgeringsmedel i kosmetika. Det är några av användningsområdena för den specialpolymer som startupbolaget Ecohelix utvinner ur restströmmar från massaindustrin.

Med hjälp av den patenterade tekniken isoleras löslig hemicellulosa och lignin för att sedan uppgraderas.
– Vår vision är att vår process är en del av standardlösningen i framtiden. Det vinner både miljön och industrin på, säger Oskar Schmidt, teknisk direktör på Ecohelix.

Våren 2021 togs en 100 kvadratmeter stor demoanläggning vid Domsjöfabriken i bruk. Processen verifieras under 2022 och målet är att ha en fullskaleanläggning i drift 2024.

Arbetet görs i nära samarbete med Eurocons konsulter.
– De bidrar oerhört mycket till projektet. De är kompetenta och samtidigt flexibla vilket passar en startup bra, säger Oskar Schmidt.

Eurcon har sitt kontor 200 meter från Domsjöfabriken och har både kunskaper och muskler att skicka in folk när det behövs, påpekar han.
– De har extremt god kännedom om både branschen och specifikt om Domsjö, det är till stor hjälp.

Oskar Schmidt nämner särskilt stödet från seniorkonsulten Christer Svanholm.
– Han är helt fantastisk att jobba med och var till stor hjälp under hela processen från processdesign till uppstart och drift av anläggningen.

Oskar Schmidt lyfter även fram det goda samarbetet med sin namne, Eurocons projektledare Oscar Jakobsson.
– Han är lyhörd och skapar engagemang i projektets alla delar. När man är i ett tidigt skede i utvecklingen av en process, som vi var när demoanläggningen byggdes, krävs ett engagerat och agilt förhållningsätt till projekteringen. Något som Oscar varit en stor del i att skapa.

Eurocon tänker utanför boxen och ser vilket stöd ett mindre företag behöver, påpekar Oskar Schmidt.
– Eurocon hoppade in och hjälpte till med delar av projekteringen som behövdes för att projektet skulle lyckas.

Ecohelix teknik för biobaserade polymerer i Domsjö.