Nyckelroll för Eurocon när SCA bygger världens största maskin

Artikel

Bygget av SCA:s nya kraftlinermaskin i Obbola. Fotograf Patrick Trägårdh.
[20220406]

Nyckelroll för Eurocon när SCA bygger världens största maskin

I början av 2023 ska SCA:s nya kraftlinermaskin i Obbola utanför Umeå, som blir den största i världen för denna produkt, tas i drift. Eurocons konsulter spelar en viktig roll i bygget av SCA:s nya kraftlinermaskin i Obbola.

Därmed kan produktionskapaciteten av kraftliner, som används för wellpappsförpackningar, öka från 450 000 till 725 000 ton per år.

Genom 7,5 miljardersinvesteringen blir SCA också den första fossilfria kraftlinerproducenten, vilket även innefattar Munksunds pappersbruk utanför Piteå.

Genom att ersätta två oljeeldade ugnar med en biobränsleeldad mesaugn minskar utsläppen av koldioxid med 20 000 ton per år. Den nya pappersmaskinen monteras i en ny byggnad, i linje med den nuvarande.

Det innebär att fabriken kommer att vara i full produktion under byggtiden, för att sedan växla över från den gamla maskinen till den nya.

Per Asplund, senior projektledare strategiska projekt inom SCA, leder pappersmaskinsdelen av det så kallade ExpO-projektet (Expansion Obbola). Han har tidigare även suttit i ledningen i bygget av SCA:s nya massalinje i Östrand.

I augusti 2021 gick startskottet för montaget av pappersmaskinen PM2 i Obbola, som sedan genomförts i etapper. Det är 11 000 ton utrustning som ska installeras, vilket motsvarar vikten av ett och ett halvt Eiffeltorn. Längden på installerat kablage är runt 900 kilometer.
– Vi lämnar över del för del av bygganden till maskinleverantören Voith, som har en stor del av installationerna, förutom själva pappersmaskinen. Det är som ett enormt pussel, annars förlorar vi tid, säger Per Asplund.

Eurocon sköter delar av montagesamordningen och samordnar el och automation för pappersmaskinen mellan Voith och SCA.

En stor del av detta är att samordna utföranden mot fabrikens standard och kommunikation mot andra system.

Per Asplund, som arbetat med projekt sedan 1985 och inom SCA sedan 2002, lyfter fram Eurocons kunskap och stöd i beställarkompetensen.
– I ett sådant här projekt måste man få alla involverade – SCA-personal, konsulter och leverantörer – så att alla jobbar mot samma mål. Det spelar ingen roll om man är anställd av Peab eller Voith, vi har alla samma mål: att nå prestanda i tid utan att någon skadas på vägen, säger han.

Trots många utmaningar har inte tidsplanen för projektets större milstolpar påverkats av pandemin.
– Hela projekteringen är gjord på distans, det har fungerat fantastiskt bra. Våra deltagare i projektet hade knappt träffats fysiskt innan montaget startade. Men då Eurocon och andra projektdeltagare successivt byggt upp ett förtroende har det flutit på bra, säger Per Asplund.

Han berättar om Eurocons Per Söderströms roll i projektet och i interaktionen med andra leverantörer.
– Han är nästan alltid på plats vid bygget. Det handlar om att prata ihop sig och se till att alla olika delar flyter in i varandra så friktionsfritt som möjligt. Per är kunnig, nyfiken och har förmågan att se om det skaver någonstans.

Per Asplund lyfter även fram Håkan Melanders kompetens inom elautomation.
– Visst finns det standardlösningar kring styrsystem, el och instrumentering. Men det gäller även att kunna se andra lösningar som kan vara bättre. Här gör Håkan ett fantastiskt jobb.

 

Per Söderström & Håkan Melander, Eurocon.