Välgrundad affär trots låga priser

Artikel

[20160401]

Välgrundad affär trots låga priser

Sverige är Europas största producent av järnmalm. Även när det gäller brytning av koppar ligger vi högt på listan. Och det är i Kiruna det mesta sker. Sedan 1890 har mer än en och en halv miljard ton järnmalm utvunnits ur Malmfältens gruvor. – Även om råvaran håller hög kvalitet är det människorna bakom tekniken som gör skillnad, säger Patrik Kuoppa, projektingenjör på Eurocon. 

Hjärnkraft

Från gruva till kund. Förädlingen av den malm och de mineraler som bryts i Sverige håller världsklass. På Eurocon arbetar vi nära gruvindustrin och är delaktiga med vårt kunnande i alla delar av förädlingskedjan. Vi har fokus på produktionsökande projekt och vet hur viktigt det är med optimerade processer för att pressa kostnader. Hjärnkraft på riktigt.

Vid ett-tiden varje natt kommer sprängningarna i stötar. Kaffekopparna i köksskåpet klirrar till. 

– Många utifrån blir rädda de första nätterna, men här är kopplingen till gruvan och LKAB så självklar att det blir en del av livet. Patrik Kuoppa tänker inte ens på det längre. 

Även om sprängningarna sker under jord arbetar de allra flesta inom gruvdriften ovanför marken. Malmbrytningen är delvis automatiserad och fjärrstyrd på en hög teknisk nivå. 

– Eurocons insatser rör till största delen förädlingen av malmen, fortsätter Patrik. Det handlar bland annat om produktionsökande projekt för att få ned kostnaden per producerat ton. Men även projekt för att säkra tillgängligheten på anläggningarna och rena uppgraderingsprojekt är vanligt förekommande. 

Förädlingen sker i flera steg; sovring av gråbergsrester på magnetisk väg, bearbetning i anrikningsverk och omvandling från slurry till järnmalmspellets. Och efterfrågan finns. Till exempel säljer LKAB vartenda gram de producerar, men under 2015 föll priset på järnmalm till sin lägsta nivå sedan 2008.

– Självklart pratar alla om järnmalmspriset och följer utvecklingen, säger Patrik. 

Prisfallet med 40 procent beror till största delen på det som sker i Kina. Från att ha haft en investeringsdriven tillväxt växlar nu det stora landet i öster om till konsumtionsdriven tillväxt. Efterfrågan på stål har minskat i takt med att fastighetssektorn och byggbranschen dragit ner rejält på tempot. 

Även priset på andra basmetaller som nickel, aluminium och bly har gått ned. Och internationella analytiker bedömer att priserna kommer att vara låga även de kommande tre åren. 

– Det gäller både för branschen och för oss konsulter att ha is i magen. På Eurocon arbetar vi nära våra uppdragsgivare i gruvindustrin så att vi gör rätt insatser och snabbt kan ställa om utifrån de behov som uppstår. 

Även om det finns konkurrens från både Australien och Sydamerika tror Patrik att malm och andra metaller från Sverige har bra framtidsutsikter. Efterfrågan på stål kommer att på ett eller annat sätt alltid att finnas. Och med tanke på de svenska satsningarna på arbetsmiljö, hållbarhet och resurseffektivitet borde vi kunna behålla marknadsandelar. 

– Jag tror att framtiden handlar om hur väl branschen lyckas med förädlingen, kommenterar Patrik. Alla ståltillverkare vill ha olika fraktioner och konsistenser för olika ändamål och det gäller att ligga lite före. På Eurocon har vi skaffat oss bra erfarenhet av industrins villkor, det gör att vi kan kliva fram och erbjuda både produkter och tjänster till fler. 

Och även om stora delar av Kiruna stad ska flyttas för att ge plats åt nya tunnlar och bergrum står gruvindustrin stadigt. Borrningarna har fördjupat gruvan till dess rekordnivå 1365 meter. I Narviks hamn har en ny skeppslastare glidit in medan Luleå Malmhamn har fått en helt ny bentonitanläggning. Det är stora och unika projekt som drar till sig både människor och uppmärksamhet. Så järnmalmspriset till trots, kaffekopparna i köksskåpen kommer garanterat att fortsätta klirra varje natt.

 

Patrik Kuoppa, Eurocon.


Vill du veta mer?

Daniel Zakrisson

Affärsenhetschef Kiruna/Luleå, Projektledare
+46 (0)76 773 89 29