Projektledning från Eurocon säkrade största investeringen

Artikel

Robin Bergman inspekterar den nya, automatiserade, lackeringsroboten
[20200218]

Projektledning från Eurocon säkrade största investeringen

När Elkapsling byggde en ny lackeringslinje, den enskilt största investeringen i företagets historia, gav man Eurocon i uppdrag att stå för projektledning. – Den investeringen hade vi igen redan i upphandlingsskedet, berättar vd Jakob Sandwall.

Vi har haft en bra struktur för genomförandet, skapat efter Eurocons projektmodell. Nyckeln har varit löpande återkopplingar via en aktiv projektgrupp, styrgrupp och en detaljerad planering säger Jakob Sandwall, vd på Elkapsling.

Elkapsling tillverkar skåp och kapslingar för skydd av elektrisk och elektronisk utrustning. Majoriteten av produkterna lackeras och det sker i en del av produktionen som nu får en efterlängtad uppryckning. Företaget omsätter cirka 125 MSEK och har produktion och huvudkontor i Alby utanför Ånge.

Merparten av produkterna lackeras och under hösten 2018 tog företaget beslut om att investera drygt 20 MSEK i en ny modern lackeringslinje, den enskilt största investeringen som företaget gjort.

Den tidigare linjen, som inte uppgraderats sedan 70-talet, var inte bara en flaskhals i produktionen. Den bidrog också till dålig arbetsmiljö. Tillgängligheten var låg och anläggningen krävde löpande handpåläggning som genererade mycket övertid.

– Med den nya anläggningen hade vi som mål bland annat att öka kapaciteten, höja kvaliteten, minska färgspillet, lyfta miljöklassningen, skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, bygga bort alla tunga lyft och minimera övertidsarbetet, säger Jakob Sandwall.

En utmaning var att installationen skulle göras under full drift. För att skapa ett bättre flöde och optimera ytorna i fabriken ingick också ett nytt höglager i projektet, något som även påverkade montageverksamheten.

– Vi insåg ganska snart att vi inte skulle klara detta själva. Eurocon hade bra referenser och i slutändan var det ett enkelt val att samarbeta med dem och ta in en av deras konsulter, Patric Sahlin, som projektledare.

Jakob Sandwall kan summera ett mycket lyckat projekt. I början av juni 2019 lackerades det första godset i den nya lackeringslinjen och den gamla stängdes ner samma dag.

– Både budget och tidplan har hållits. Under projektet gång har vi bara haft en enda försening och det beror mycket på att vi har haft en bra struktur för genomförandet, skapat efter Eurocons projektmodell. Nyckeln har varit löpande återkopplingar via en aktiv projektgrupp, styrgrupp och en detaljerad planering, påpekar han.

Att ta in en extern projektledare var framgångsrikt, även ekonomiskt.
– Konsultkostnaden tog vi igen redan i upphandlingsfasen då vi fick hjälp med marknadsgenomgång för att hitta rätt leverantörer och även förhandla med dessa.

Eurocon fanns också med i förstudiefasen och tillsammans kunde vi visa att vi klarade oss med en pulverbox istället för två som vi först skissade på, vilket också sparade pengar.

Jakob Sandwall kan redan summera en rad plus med den nya anläggningen.

– Med hög automationsgrad är lackeringen effektivare och av bättre kvalitet. Vi har fått en ökad driftsäkerhet, övertiden har minskat till noll. Trots att vi fortfarande är inne i inkörningsperioden ser vi att kapaciteten kommer att fördubblats. Vi har väsentligt mindre spill och vi har höjt miljöklassningen, säger han.

Läs artikeln där Eurocons projektledare Patric Sahlin lyfter fram kommunikation, engagemang och en tydlig tidsplan som framgångsfaktorer för bygget av den nya lackeringslinjen hos Elkapsling.

 

Jakob Sandwall, VD på Elkapsling.


Vill du veta mer?

Mats Karlsson

Affärsenhetschef Sundsvall/ Härnösand/Gävle
+46 (0)70 326 04 38