Lars fick anställning på Eurocon direkt efter sitt exjobb

Artikel

Delprojektledaren och handledaren Tomas Brink tillsammans med Lars Björklund, projektingenjör på Eurocon.
[20230227]

Lars fick anställning på Eurocon direkt efter sitt exjobb

På Eurocon ser vi fördelarna med att involvera studenter i verksamheten. Studenterna har ny kunskap och kan ofta komma med nya perspektiv och värden. Under exjobbet finns det möjlighet att lära känna varandra och som student får du inblick i Eurocons organisation och de projekt vi arbetar med. Efter avslutat exjobb hoppas vi att du bli en av våra nya kollegor, precis som Lars Björklund. 

Under hösten 2020 deltog Lars Björklund i den digitala arbetsmarknadsmässan Mötesplats Campus som anordnades av Mittuniversitetet. Han läste då sista året till Automationsingenjör 180 p, och ville komma i kontakt med ett intressant företag att utföra sitt exjobb på. Efter en digital intervju med Tomas Brink, delprojektledare och handledare på Eurocon erbjöds Lars möjlighet att göra sitt exjobb på Eurocon i Sundsvall.

– Eurocon verkade vara ett spännande företag med rätt inriktning. Jag hade inget krav på ämne för mitt arbete, utan var öppen för en diskussion tillsammans med Eurocon. För mig var det viktigast att få utföra ett verkligt uppdrag i ett kundprojekt, berättar Lars och då blev Eurocon ett perfekt val.

Tomas Brink har lång erfarenhet av att handleda studenter och ett stort kontaktnät av kunder och samarbetspartners där han efterfrågar passande projekt till exjobbet i samråd med studenten.

– Våra exjobb grundar sig oftast i de verkliga utmaningar vi står inför i våra kundprojekt, vilket är en väl beprövad metod för ett lyckat och intressant exjobb, berättar Tomas.

Lars och Tomas träffades redan i början av 2021 för att diskutera inriktning på Lars exjobb och vad det var Lars var intresserad av. Efter en del research hittade Tomas ett intressant projekt på Holmens plantskola Friggesund i Delsbo som han ansåg skulle passa Lars, men även ge Friggesund en bra lösning på sitt problem.

Tomas och Lars besökte Friggesunds plantskola och platschefen Mats Larsson för att diskutera exjobbet. Målet med exjobbet var att kartera och projektera en pumpstation och ett litet processavsnitt som hade mycket bristfällig dokumentation.

– Eftersom pumpstationens styrsystem behövde moderniseras så ville vi komplettera med mätning av temperatur, flöde och PH. Pumpstationen förser plantorna med vatten och gödsel under hela växtperioden. Vattnet tas från Svåga älv som rinner förbi anläggningen i Friggesund. Inkommande vatten är ytvatten vars PH varierar under året vilket påverkar plantornas förmåga att tillgodose sig gödsel.

Vi är mycket nöjda med exjobbet. Både Lars och Tomas har visat stort engagemang och Tomas gedigna kunskaper som handledaren har lett till att projektet blev så lyckat, berättar Mats.

Holmen är sedan tidigare kund hos Eurocon, men det är första gången de är delaktiga i ett exjobb tillsammans med Eurocon.

– Efter ett så lyckat samarbete tror jag absolut att det kommer finnas behov av fler exjobb hos oss i framtiden, fortsätter Mats.

Under sitt exjobb hittade Lars andra potentiella lösningar för ytterligare automatiseringar på Friggesunds plantskola och vem vet, det kanske också blir ett verkligt uppdrag längre fram.

– Det var intressant att sätta sig in i kundens behov och få ta del av deras problemställning. Det är häftigt att få inblick i en för mig helt ny verksamhet som jag inte har stött på tidigare. Projektet lät spännande och var lagom stort för mitt exjobb som pågick under tre månader där mina kunskaper från programmet Automationsingenjör kom väl till nytta, berättar Lars. Jag har blivit bra bemött och är mycket nöjd med handledningen från Tomas som har varit både engagerad och ett bra bollplank under hela perioden, både med tekniska frågor men också i själva uppsatsskrivandet, fortsätter han.

Jag hade gärna varit mer på plats på Eurocons kontor för att bolla idéer och lösningar med fler ingenjörer än Tomas, men det var inte många på plats på grund av pandemin, fortsätter Lars. Det gäller även fysiska möten med kunden som i det här fallet blev ganska få.

– Jag önskar också att verkligheten hade sett annorlunda ut, men tycker inte att det har påverkat slutresultatet, säger Tomas.

Lars har gjort ett bra jobb och vi är mycket nöjda med resultatet av exjobbet, men även med Lars som person. Exjobben ger oss som arbetsgivare, men också dig som student möjlighet att prova på om vi trivs tillsammans, säger Tomas. I det här fallet blev det en bra match som resulterade i att vi erbjöd Lars anställning.

Lars anställdes på Eurocon direkt efter examen från programmet Automationsingenjör och blev genast delaktig i SCA:s projekt att projektera en ny CTMP-fabrik i Ortviken.

– Jobbet är både roligt och spännande men framför allt utvecklande. Jag har varit med och rivit delar av befintlig fabrik för att sedan vara med och bygga upp den nya, vilket är mycket lärorikt. Jag jobbar fortfarande kvar i projektet, men nu har vi kommit så långt att vi jobbar med idrifttagning av den färdiga CTMP-fabriken vilket känns riktigt roligt, säger Lars.

Det bästa med Eurocon är kollegorna som är både hjälpsamma och delar med sig av sin breda kunskap och att jag träffar så mycket människor i mitt arbete. Eurocon är en arbetsplats där jag kan växa. Det finns mycket kompetens på Eurocon och det är häftigt att få vara med i ett så stort projekt som CTMP på SCA Ortviken och att Eurocon över lag är med i så många betydande projekt, det gillar jag säger Lars.

Eurocons delaktighet i exjobb är främst inriktat på Bachelorutbildning (15hp) och finns inom områdena automation, elektroteknik, mekanisk konstruktion och teknisk design. Arbetet kan genomföras enskilt eller i par. Är du intresserad av att göra ditt exjobb på Eurocon är det bra om du berättar vad som är intressant för dig i ditt exjobb och hur du ser på din egen utveckling efter examen. Har du egna idéer på exjobbet är det så klart av intresse för oss.

– Som företag lägger vi mycket tid och energi på exjobben, men det är väl investerade timmar berättar Tomas. Exjobben är utvecklande även för mig som handledare men framför allt för oss som företag. Det blir många intressanta möten och vi får ta del av nya perspektiv och värden.

Vill du också göra ditt exjobb på Eurocon i Sundsvall? Kontakta Tomas Brink eller Mats Karlsson om du har frågor.

Tomas Brink (handledare)
Mobil: 070-662 55 75
Mejl: tomas.brink@eurocon.se

Mats Karlsson (affärsenhetschef)
Mobil: 070-326 04 38
Mejl: mats.karlsson@eurocon.se