Framtiden är fiberrik

Artikel

[20160401]

Framtiden är fiberrik

Skogsindustrin är i kraftig omvandling. Produktionen av tryck- och tidningspapper minskar drastiskt och branschen ställer om till produkter med bättre framtidsutsikter. Men även om efterfrågan på papper minskar är träfiberns möjligheter större än någonsin. – Allt handlar om att göra mer av trädet, konstaterar Stefan Svensson, VD på MoRe Research.

Skogens biologik

De många träden. De stora skogarna. Sverige är världens tredje största exportör av skogsprodukter och förädlingen fortsätter. På Eurocon är vi med och effektiviserar, säkrar och optimerar processerna. Våra ingenjörer har rötterna i myllan och huvudena på skaft. Skogsindustrin är vårt hjärta. För oss är det ren biologik att ligga i framkant när det gäller det allra senaste kring skogens råvaror och produktion.

Fabriksbyggnader och skorstenar bildar en massiv siluett mot fjärdens vatten. Domsjö industriområde utanför Örnsköldsvik är klassisk skogsindustriell mark. I hjärtat av Domsjö och granne med Eurocon ligger forsknings- och utvecklingsföretaget MoRe Research. Här pågår spetsforskning och utveckling av nya kommersiella produkter – allt med fibern i fokus. Företaget var tidigare en del av MoDo, men är nu neutralt och oberoende med Eurocon, Kempestiftelsen, Metsä Board och Domsjö Fabriker som ägare.

– Vi är idag 45 medarbetare med kunder från hela branschen, både i Sverige och världen, säger Stefan Svensson. Tillsammans med oss behöver inte skogsindustriell forskning sluta som en avhandling i en bokhylla. Vi är en länk mellan forskningslabbet, verkligheten och framtiden.

I branschen är det många spännande projekt med tydlig framtidsinriktning som pågår – forskning och utveckling kring nanocellulosa, bioraffinaderi, tissue och förpackningsmaterial för att nämna några.

– Vi kan inte slå oss till ro, fortsätter Stefan. Vi behöver tänka nytt. Skogen är vårt oljefält, skillnaden är att skogen är förnybar och en grön resurs som fylls på varje år. Även om vi hunnit en bra bit finns alltid saker att förbättra och förädla och nya produkter att utveckla.

En av de ljusa framtidsutsikterna för skogen är möjligheten att finfördela cellulosa till just nanokristallin cellulosa – ett material som är starkare än stål och med många intressanta egenskaper. Bland annat kan det användas som byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och tillsatser i färg. Tillsammans med Holmen, SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Melodea uppför MoRe en pilotanläggning under 2016. 

– Det finns ett uppdämt behov av detta, säger Stefan. Till exempel finns direktiv inom bilindustrin att senast 2022 använda mer förnybart material i produktionen.

Anläggningen kommer att kunna producera 100 kilo per dygn och det är tillräckligt stora kvantiteter för att marknaden ska kunna testa materialet i sina processer. Både pappersmassa och restprodukter som fiberslam fungerar som råvara.

– Från att ha varit ett problem blir slammet plötsligt en intressant råvara, förklarar Stefan. Det är en bonuseffekt.

Att växla upp forskningsresultat från mindre skala till en demonstrationsanläggning, det vill säga att testköra nya produkter i en stor anläggning, är nödvändigt för marknaden. Företagen behöver pröva om det nya materialet eller processen verkligen fungerar som det var tänkt och därmed är kommersiellt gångbart.

– Min vision är att branschen ska bli bättre på att få offentlig finansiering för just detta, fortsätter Stefan. Som det är nu halkar Sverige efter. I länder som USA och Kina har man förstått hur viktigt det är och hälften av de offentliga forskningsresurserna satsas på riktiga demonstrationsanläggningar.

De flesta är rörande överens om att ved som råvara istället för olja är framtiden i den bioekonomi som vi står på tröskeln till. Problemet är bara att det behövs miljardinvesteringar i tekniska lösningar som står sig prismässigt i jämförelse med oljebaserade produkter.

– Jag tycker att råvarans alla komponenter så långt som möjligt ska utnyttjas för att skapa mervärde. I praktiken betyder det att det är viktigt att både arbeta med massafabriker som vill skapa mervärde från rester och avfall och med företag där hela verksamheten inriktas mot bioraffinaderi.

Skogens möjligheter stannar inte vid traditionella produkter och processer. Stefan tror också att trä kan ha en viktig roll när det gäller jordens matförsörjning. Till exempel har SP Processum tagit fram en metod för att producera protein ur en skogsindustriell procesström för användning i fiskfoder. Proteinet kan sedan ersätta dagens dyra och miljöproblematiska fiskmjöl.

– När haven blir mer och mer utfiskade behöver vi odla fisk så att människor kan få mat. Fler fiskodlingar behöver mer fiskfoder. Men det är likadant här, det gäller att få upp en tillräckligt stor testmiljö för att övertyga marknaden om att det fungerar.

Även modevärlden vänder sig till skogen när trenden går från design till att handla om material. Ett konkret exempel är det nya kalsongmärket Allvar som snart finns ute på marknaden. Grundproduktionen av materialet till kollektionen sker hos Domsjö fabriker, som använder gran och tall för att göra dissolvingmassa till viskostyger.

Framtiden för skogen finns där, det gäller bara att se den för alla träd. Stefan ser stora utvecklingsmöjligheter – både för branschen i stort och för det egna företaget där Eurocons delägarskap är en viktig parameter. – Eurocon har skickliga konsulter med lång erfarenhet. Tillsammans kan vi gå på djupet och erbjuda befintliga och framtida kunder en helt ny typ av avancerade processkonsulter.

 

”De flesta är rörande överens om att ved som råvara istället för olja är framtiden i den bioekonomi som vi står på tröskeln till.” Stefan Svensson, VD MoRe Research


Vill du veta mer?