• Referens Papper och Massa

  Asian Pulp & Paper, OKI Mill

  Oki Mill, ett av världens största massabruk. Ca 2,8 miljoner ton massa per år. Används företrädesvis till tissue-produkter. Investeringskostnad ca …

  Utforska
 • Referens Papper och Massa

  SCA Östrand, ny massafabrik, projekt Helios

  Projekt Helios vid Östrands massafabrik är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna. Östrand fördubblade sin produktionskapacitet från …

  Utforska
 • Referens Papper och Massa

  Holmen Paper Hallsta

  Processavsnitt Blekeri * Nytt styrsystem Avloppsrening * Nytt styrsystem Framtida körsätt *Nytt prediktivt styrsystem EPCM-tjänster * Upphandlingsassistans * Engineering * …

  Utforska
 • Referens Papper och Massa

  Metsä Board AB Husum Fabrik

    Torkmaskinsal (installation av Siemens PCS7 2012 Skyddsgrindar och ombyggnad av gammal relälogik 2011 VED-2012 Systembyte (Siemens Teleperm till Siemens …

  Utforska
 • Referens Vindkraft

  Stavro Vindkraftpark

  KONSULTÅTAGANDE Allmänt Teknisk assistans, löpande möten med beställare, leverantörer, nätägare och Svenska kraftnät samt entreprenörer Koordinering av 145 kV Uppföljning …

  Utforska
 • Referens Papper och Massa

  Holmen Paper Hallsta

  Säkrad ångtillförsel och byte styrsystem Konsultåtagande Projektledning Process Mek/rör Kraftdistribution El & automation Överordnad styrning Programmering HVAC EPCM-tjänster: Standard Upphandlingsstöd …

  Utforska
 • Referens Vindkraft

  Varsvik Vindraftpark

  Transformatorstation Framställning konstruktionsunderlag Nätberäkningar & Selektivplaner Förfrågningsunderlag Tekniska genomgångar Anbudsutvärdering Upphandling Montageassistans Utchecknings- och idrifttagningsassistans Kabelnät Konstruktion och dimensionering Layout …

  Utforska
 • Referens Papper och Massa

  SCA Graphic Ortviken

  Processavsnitt Uppgradering Linje 1, massa Gemensam flis Biocoop TMP Plus Blekeri Diverse underhållsuppdrag

  Utforska
 • Referens Papper och Massa

  Aditya Birla Domsjö

  Processavsnitt Fläktindunstning     Sekundärvärme Kapacitetsökning slutindunstning     Styrsystembyte blekeri Ultrafiltrering     Styrsystembyte kokvätskeberedning Ligningtork 1 och 2     Ombyggnad P8 …

  Utforska
 • Referens Papper och Massa

  Södra Cell Mörrum

  Förprojekt och processlösningar Optimeringar i kokeri Linje 2 Del av sandseparation i gemensam rejektsträng Förstudie/förprojekt Sileri Förstudie/förprojekt Brunmassatvätt Diverse optimeringar …

  Utforska
 • Referens Vindkraft

  Statkraft SCA Vind AB

  Satsningen på sex vindparker i Västernorrland och Jämtland är en av Sveriges största industriinvesteringar. Projektet omfattar 122 km² skogsmark och …

  Utforska