SCA Östrand, ny massafabrik, projekt Helios

Referens

Konsultåtagande

  • Projektledning
  • Processkonsult
  • Mek och Rör
  • El och automation
  • HVAC
  • Utcheckningsledning
  • Idrifttagningsledning
Källa: SCA Bildbank. Fotograf Michael Engman

SCA Östrand, ny massafabrik, projekt Helios

Projekt Helios vid Östrands massafabrik är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna. Östrand fördubblade sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och har därmed den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. Investeringskostnad ca 7,8 miljarder kronor.

Omfattning
Nytt renseri. Ny vattenrening. Ny driftcentral. Sodapannan expanderades och kompletterades med ny turbin. Ny indunstning. Ny klordioxidanläggning. Ny grönlutsfiltering och kausticering samt ombyggnad av mesaugn. Ny torkmaskin, två balningslinjer. Ny fiberlinje med kokeri och blekeri. Ny vedplan.

Projektledning
– Projektledning för Kausticering och Mesaugn
– Delprojektledning inom El- och Automation, Mek, Rör samt HVAC
– Projektstöd och administration i Fiberlinje, Renseri och Indunstning
– Ansvarig för projektupplägg och administration i “Projectplace”

Processkonsult
– Processdesign Svag- och Starkgassystem
– Process- och igångkörningsstöd i Sodpanna, Kausticering och Torkmaskin
– Flödesschemaritning i flertalet delprojekt

Mek & Rör
– Rör- och layoutprojektering i AutoPlant och Cadmatic Gemensamma system samt stöd i flertalet delprojekt
– Montagekontroll
– 3D-scanning i befintliga anläggningsdelar
– Montagesamordning och BasU
– Samordning fabriksgemensam 3D-modell

El & Automation
– Styrsystembyte ÅP1 och TM5 samt Sållhus
– Montageledning och specialiststöd Kraftdistribution och Turbin
– Projektering och inköpsstöd i alla delprojekt varav Renseri, Indunstning, Torkmaskin och Fiberlinje (inkl Klordioxid) till fastpris
– Montageledning, utcheckning samt idrifttagningsassistans
– Projekteringen har utförts i SCA:s konstruktionsmiljö SiteBase och Autocad
– Specialistkompetens SIL

HVAC
– Projektering och systemdesign
– Mjukvaruunderlag
– Montageledning, utcheckning samt idrifttagningsassistans

Referenser
Ingela Ekebro, Håkan Wänglund, Alf Eriksson


Vill du veta mer?

Mats Karlsson

Affärsenhetschef Sundsvall/ Härnösand/Gävle
+46 (0)70 326 04 38

Fler referenser