SCA Östrand

Referens

Källa: SCA bildbank. Foto: Torbjörn Bergkvist

SCA Östrand

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Processavsnitt
– Nytt renseri
– Ny vattenrening
– Ny driftcentral
– Sodapannan expanderades och kompletterades med ny turbin
– Ny indunstning
– Ny klordioxidanläggning
– Ny grönlutsfiltering och kausticering samt ombyggnad av mesaugn
– Ny torkmaskin med två nya balningslinjer
– Ny fiberlinje med kokeri och blekeri
– Ny vedplan

Konsultåtagande
Projektledning
– Projektledning för Kausticering och Mesaugn
– Delprojektledning inom El- och Automation, Mek, Rör samt HVAC
– Projektstöd och administration i Fiberlinje, Renseri och Indunstning
– Ansvarig för projektupplägg och administration i “Projectplace”

Processkonsult
– Processdesign Svag- och Starkgassystem
– Process- och igångkörningsstöd i Sodpanna, Kausticering och Torkmaskin
– Flödesschemaritning i flertalet delprojekt

Mek & Rör
– Rör- och layoutprojektering i AutoPlant och Cadmatic Gemensamma system
– Montagekontroll
– 3D-scanning i befintliga anläggningsdelar
– Montagesamordning och BasU
– Samordning fabriksgemensam 3D-modell

El & Automation
– Styrsystembyte ÅP1 och TM5 samt Sållhus
– Montageledning och specialiststöd Kraftdistribution och Turbin
– Projektering och inköpsstöd i alla delprojekt varav Renseri, Indunstning, Torkmaskin och Fiberlinje (inkl Klordioxid) till fastpris
– Montageledning, utcheckning samt idrifttagningsassistans
– Projekteringen har utförts i SCA:s konstruktionsmiljö SiteBase och Autocad
– Specialistkompetens SIL

HVAC
– Projektering och systemdesign
– Mjukvaruunderlag
– Montageledning, utcheckning samt idrifttagningsassistans

Östrands massafabrik. Fotograf Michael Engman.


Fler referenser