Holmen Energi

Referens

Holmen Energi

"Holmen Energi är en del av Holmen-koncernen. Att vi själva äger, förvaltar och utvecklar energitillgångar är en viktig komponent för vårt hållbarhetsarbete, men skapar också en långsiktighet för hela vår verksamhet. Vår energiproduktion domineras av den förnybara vattenkraften från 21 helt eller delvis ägda kraftverk." Källa: holmen.com

Eurocon och Holmen har ett mångårigt samarbete i ryggen och för Holmen Energi har Eurocon bistått med ett flertal olika tjänster och lösningar, såsom:

 

Allmänt
– Teknisk assistans löpande möten med Beställare, leverantörer, Nätägare och Svenska kraftnät samt entreprenörer.
– Koordinering av 145 kV
– Uppföljning och tidplanering
– Förprojektkalkyl (Beslutsunderlag)

Transformatorstationer
– Framställning konstruktionsunderlag
– Nätberäkningar & Selektivplaner
– Förfrågningsunderlag
– Tekniska genomgångar
– Anbudsutvärdering
– Upphandling

Kabelnät
– Konstruktion och dimensionering
– Layout tillsammans med konsult för markarbeten
– Konstruktion och dimensionering erforderliga kabelgravar och rörnätverk
– Samordning och optimering av konstruktionen mot vald maskinleverantör
– Upphandling

Fibernät
– Konstruktion och dimensionering baserat på maskinleverantörens krav och beställarens önskemål.
– Layout tillsammast med konsult för markarbeten
– Konstruktion av alla funktioner fram till fiberboxar och switchar
– Samordning och optimering av konstruktionen mot vald maskinleverantör
– Upphandling

Scada-System
– Framtagning av förfrågningsunderlag för en kompletterande Klient för Varsviks Vindkraftpark
– Framtagning av en nödvändig utökning av befintlig Kraftövervakningsstation med bl. a. ökade datalagringsmöjligheter
– Tekniska genomgångar
– Utvärdering av offerter
– Upphandling

Övrigt
– Projektplatsen


Vill du veta mer?

Daniel Thorin

Affärsenhetschef Stockholm, Projektledare
+46 (0)76 767 58 20

Johan Westman

Vice VD, projektchef och stf affärsenhetschef
+46 (0)76 767 58 13

Fler referenser