Södra Cell Mörrum

Processavsnitt

  • Brunfiber och Blekeri
  • Diverse processuppdrag

Förprojekt och processlösningar
Optimeringar i kokeri Linje 2
Del av sandseparation i gemensam rejektsträng
Förstudie/förprojekt Sileri
Förstudie/förprojekt Brunmassatvätt
Diverse optimeringar och förstudier för Linje 1