Södra Cell Mörrum

Referens

Processavsnitt

  • Brunfiber och blekeri
  • Diverse processuppdrag
Foto: Södra

Södra Cell Mörrum

I Södra Cell Mörrum finns två produktionslinjer för tillverkning av pappers- och dissolvingmassa. På linje 1 produceras dissolvingmassa från lövved samtidigt som långfibrig pappersmassa från barrved produceras på linje 2. Massan som produceras är av högsta kvalitet och drivs med hjälp av högteknologisk utrustning.

Fler referenser